Frumuseţea firii

0
101

Toată frumuseţea firii vine din taina celui Tainic. Fără această taină a celui Tainic, firea nu ar putea păstra nici măcar o clipă acea frumuseţe liniştită şi blândă care străluceşte din ea.

Toată firea zidită este un nor care stăvileşte lumina puternică şi domoleşte flacăra dumnezeiască.

Subţirimea sau grosimea acestui nor este legată de vederea noastră sufletească. Pentru sufletele gingaşe, acest nor este subţire şi străveziu, iar pentru cele grosolane – gros şi întunecos.

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009