Plata pentru buna creștere

0
101
grija fata de copiiDacă unii copii au avut parte de mângâiere de la Dumnezeu pentru virtutea părinților lor, cu atât mai mult unii părinți au avut parte de bunătatea Lui pentru faptele bune ale copiilor lor. În Vechiul Testament există numai dreptul natural, în timp ce la noi există și dreptul ce provine din buna-creștere, care e superior celui natural. Ca să vă convingeți, o să vă spun tot din Scriptură.

Grija nu este numai constienta: exemplul lui Iezechia. El însuși era plin de virtute și se temea de Dumnezeu, dar nu avea suficientă trecere la El numai din faptele lui, încât să înfrunte o mare primejdie. Dumnezeu i-a spus că-l va scăpa pentru virtutea părintelui său: „Căci Eu voi păzi cetatea aceasta, ca să o izbăvesc pentru Mine și pentru David, robul meu” (IV Regi 19, 34).

La rândul său, Apostolul Pavel îi scria lui Timotei: „Dar ea se va mântui prin naștere de fii, dacă va stărui, cu înțelepciune, în credință, în iubire și în sfințenie” (I Timotei 2, 15). Pe Iov Scriptura îl laudă pentru darurile sale, de pildă pentru faptul că era drept, sincer și bine-credincios, dar și pentru grija pe care o avea față de copiii săi.

Această grija nu se mărginea în a le asigura bogăție, nici la a-i face vestiți și oameni de vază.

Dar ce dorea Iov pentru copiiii săi? Tot Scriptura ne spune: „Și apoi, când isprăveau zilele petrecerii lor, Iov chema și sfințea pe feciorii săi și se scula dis-de-dimineață și aducea arderi de tot, după numărul lor, al tuturor, căci Iov zicea: „Se poate ca feciorii mei să fi păcătuit și să fi cugetat cu păcat împotriva lui Dumnezeu. Și așa făcea Iov mereu” (Iov 1,5).

Noi, care îndrăznim atâtea împotriva lui Dumnezeu, în ce fel ne putem apăra? Dacă Iov, care a trăit înainte de har, înainte de lege, care n-a auzit învățăturile Domnului, avea grija atât de mult de copiii săi, cine ne va mântui pe noi, care astăzi avem atâția învățători, atâtea exemple, atâtea modele și atât de multe sfaturi și nu le urmăm? Nu numai că nu ne temem pentru păcatele noastre ascunse, dar nici pentru cele făcute la lumină nu ne căim și nu numai că nu ne căim, ci îi alungăm de lângă noi și pe cei ce vor să ne îndrepte.

Pe Avraam, pe lângă celelalte virtuți ale sale, de care am pomenit mai înainte, l-a făcut slăvit și marea lui ascultare de Dumnezeu.

„Părinții și educarea copiilor” – Sf. Ioan Gură de Aur

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here