Harul se dă fiecăruia

0
154

har„Te voi binecuvânta, voi mări numele tău, și vei fi izvor de binecuvântare.” (Facerea 12, 2)

Apostolul Petru spune: „Binecuvântați, căci spre aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea” (I Petru 3, 9). Cine a primit binecuvântarea, acela poate s-o și transmită. Harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu stau nemișcate în inimă: le stă în fire să meargă mai departe, și inimii cu pricina îi este dat să răspândească harul. Dragostea de Sus curge printr-un suflet asupra altora, și sufletul cu pricina, izvorând harul, se umple iarăși din „râul lui Dumnezeu cel plin cu apă” (Psalmi 64, 10).

Așa s-a întâmplat cu Avraam atunci când s-a supus cu credință menirii sale și a devenit părinte al tuturor credincioșilor. Așa a fost cu mulți slujitori ai lui Dumnezeu din vremea Vechiului și Noului Testament. Aceleiași chemări trebuie să ne supunem și noi – chemării de a fi credincioși cu adevărat, de a ne deschide larg sufletul ca să primim în el binecuvântarea pregătită lui în Hristos, ca să ne umplem cu prisosință de ea, ținând minte că binecuvântarea nu-i este dată omului ca să o țină doar pentru sine, ci ca să o transmită tuturor celor din jur.

Harul se transmite uneori chiar și fără cuvinte, în liniște, fără zarvă, prin necurmata și neabătuta înrâurire care lucrează în orice mediu, în orice împrejurări, în pofida oricărei împotriviri și oricăror piedici. Copilul se supune acestei răsfrângeri calde a dragostei lui Hristos, și inima lui se va întoarce către Mântuitorul; tânărul fără păs se va opri și va cădea pe gânduri atunci când va întâlni un asemenea purtător al binecuvântării lui Dumnezeu; săracul va simți mila nepământească și va da mulțumire Domnului. În familie, un asemenea vas al harului va fi reazim, ajutor și lumină pentru toți. În vecinătatea lui păcatul nu își va face cuib, iar păcătosul se va simți tulburat și dat în vileag. De har au nevoie oamenii, și el este dat oricui, până și celui mai neputincios om care, recunoscându-și deșertăciunea și neputința, se duce la Izvorul dumnezeiesc și se umple din el.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here