Hesiod (între sec. al VIII-lea şi al VII-lea î.Hr.)

0
31

Hesiod (între sec. al VIII-lea şi al VII-lea î.Hr.)
Poet şi gânditor antic grec.
S-au păstrat în totalitate poemele sale didactice Munci şi zile şi Teogonia (Panteonul divinităţilor elene), în care se reflectă concepţia despre lume a grecilor din epoca formării societăţii împărţite pe clase.

În primul poem, înfăţişează atmosfera socială în care trăiau ţăranii aflaţi sub dominaţia aristocraţiei. Astfel, introduce ideea de dreptate ca principiu etic suprem şi glorifică munca drept temelie a vieţii. Mai mult decât atât, aici se conţin proverbe şi parabole. Teogonia reprezintă o anticipare a filozoflei greceşti antice, prima încercare de sistematizare nu numai a genealogiei zeilor, dar şi a istoriei genezei lumii. Poemul se încheie cu genealogia eroilor greci, iniţiind direcţia genealogică în literatura antică grecească.
❖ Nevastă să-ţi aduci în casă când anii ţi s-au împlinit.
Sub treizeci nu te grăbi,
Dar nici prea-n vârstă să nu fii…
❖ Ia aminte la toate,
❖ Să nu te-nsori spre hazul vecinilor.
❖ Nevasta vrednică e mai preţioasă decât orice pe lume…
❖ Fii conştient de timp.
❖ Cu adevărat e vrednic acela care a reuşit să-şi folosească vremea cu folos!
❖ Cel care tărăgănează se va lupta neîncetat cu nenorocirile, toată viaţa.
❖ Vorba repetată de popor nu dispare cu totul.

Alte articole puteţi găsi aici.

Enciclopedia înţelepciunii, A. Belski, E. Golistrom, Z. Kabyş, Gh. Chiriac, O. Kobeakova, I. Lopatin, B. Meşcereakov, A. Nikonova, O. Parhomenko, L. Prokopenko, D. Pronin, I. Cizova, V. Toderica, B. Frumosu, N. Cervatiuk