Hristos ne primeşte pe toţi şi încă cu toate metehnele noastre

0
108

brateSf. Ap. Pavel, referindu-se la nebunia lumii, scria: “Să nu mai umblaţi de acum cum umblă neamurile, în deşertăciunea minţii lor, întunecaţi fiind la cuget, înstrăinaţi fiind de viaţa lui Dumnezeu, din pricina necunoştinţei care este în ei, din pricina împietririi inimii lor; aceştia petrec în nesimţire şi sau dat pe sine desfrânării, săvârşind cu nesaţ toate faptele necurăţiei… Să vă dezbrăcaţi de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi care se strică prin poftele amăgitoare” (Efeseni 4,17-22).

“Să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi sfinţenia adevărului. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său… soarele să nu apună peste mânia voastră. Nici nu daţi loc diavolului. Cel ce fură să nu mai fure, ci să lucreze cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă şi să dea şi celui care are nevoie. Din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun spre zidirea cea de trebuinţă, ca să se dea har celor ce ascultă. Să nu întristaţi Duhul lui Dumnezeu întru care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune şi supărare şi mânie şi izbucnire şi defăimare să piară de la voi împreună cu orice răutate. Fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unii altora, precum şi Dumnezeu v-a ierta vouă, în Hristos” (Efeseni 4,23-32).

Şi apoi tot Sf. Pavel vine cu un reţetar vindecativ, la care ar trebui să luăm aminte: “cele ce se fac întru ascuns, ruşine este chir şi a grăi, şi toate trebuie cu hotărâre lepădate, răscumpărând vremea căci zilele sunt rele.” “Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va şi secera… ” (Galateni 6,7-8).

Aşadar, iată ce responsabilităţi are omul! Este chemat permanent la trezire: “Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos (nu toate pe care le face omul de azi, zidesc)” (I Corinteni 10,23).

Într-o excursie cu enoriaşii, cineva a întrebat de curios pe un nevoitor de mânăstire, ce fac călugării când greşesc; şi el a răspuns: “cădem şi ne ridicăm” -răspuns valabil nu pentru toţi cei care cred, ci pentru cei care conştientizează căderea şi consecinţele ei, care merg până la pierderea “coroanei”, care merg până la moarte ca plată a păcatului.

Dar, astăzi când oamenii nu ştiu cum să-şi umple timpul grăbit, cine mai are timp de aşa ceva. În graba şi disperarea zilelor noastre întâlnim tot mai multe depresii, fobii, debusolare, până la paranoia. Tot mai mulţi oameni abisali şi tot mai puţini credincioşi. Şi asta pentru că sunt mai gustate tratatele despre sinucidere decât ceea ce ne spune Sf. Ap. Pavel despre Viaţă.

Se pare că oamenii nu învaţă nimic din istorie. Şi aşa cum spunea Goethe: “nimic nu e mai înspăimântător decât ignoranţa activă”.

Ne trebuie exerciţiu, renunţare, înaintare în cunoaştere. Şi mai trebuie ceva, ce nu au “suveranii”: harul. Şi acesta e Duh. Şi “Duhul este cel ce dă viaţă” (loan 6,63).

Robiţi dar, acestei “nebunii” a lumii, hulită de unii şi adulată de alţii, în care moralismul globalist este aplaudat, iar componenta morală creştină irită, trebui să înţelegem că este nevoie de restaurarea noastră în Dumnezeu; să înţelegem că Mântuitorul Hristos este un Partener tăcut şi luminos, este exact ceea ce lipseşte omului de azi ca să se împlinească pe Cale, ca să-şi construiască un viitor de care să nu-i fie ruşine. Trebuie să conştientizăm că omul este ca un puzzle care trebuie aranjat, restaurat cu trudă, iubire, jertfă, înţelegere şi, mai ales, compătimire pentru a întrezări configuraţia lui reală. Şi pentru asta e nevoie de Biserică. Ar trebui să priceapă fiecare om că Biserica nu e o sperietoare, un spaţiu doar pentru bătrâni. Ci rolul ei este de a tămădui, de a împodobi sufletul omului şi nu de a-l pedepsi; are rolul de a aranja cu răbdare acest puzzle al omului împrăştiat de griji şi probleme.

Hristos ne primeşte pe toţi şi încă cu toate metehnele noastre. Totul e să ne apropiem de El. A venit să poarte păcatele lumii întregi. De ce n-aş crede că le va purta şi pe ale mele dacă am curaj să i le dau Lui?

Preot loan Ştefănescu

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here