Hristos Tămăduitorul

0
142

mantuitorul-iisus-hristos-sfintii-apostoliÎn urmă cu mulți ani, pe vremea comuniștilor, un bolnav, în timp ce îi luam anamneza, s-a aplecat ușor peste birou și mi-a spus în șoaptă, dar ferm: Există Dumnezeu! Nu am uitat nici până azi vorbele lui, mai ales azi, când se vede tot mai puțină credință.

Credința că Hristos-Doctorul vindecă bolile, atât pe cale naturală, cât și în chip miraculos, este o credință prețioasă salvatoare, care îl ajută pe bolnavul incurabil să suporte cu răbdare sfântă boala lui.

Apropierea de Hristos și cunoașterea lui Hristos, cu tot ce presupune aceasta – virtuți, tămăduiri, asumarea suferinței, iubirea semenului, nejudecarea aproapelui – sunt date ca privilegiu doar ”celor ce au viață lăuntrică asemenea vieții Lui pământești”.

Hristos Dumnezeu S-a întrupat, S-a sălășluit în sânul materiei pentru ca să ne vindece. Coborându-Se, prin firea dumnezeiască a vindecat firea omenească.

Hristos ia asupra Sa ”trăsătura pătimitoare a omului însă fără de păcat”.

Hristos lucrează vindecător în Sfintele Taine, dar bolnavul trebuie să înțeleagă că lucrarea aceasta nu are caracter magic și nu este o simplă mișcare lineară. Lucrarea lui Hristos și ținta întrupării Sale trebuie trăite personal de către om. Adică pentru a-și înțelege propria suferință, bolnavul trebuie să înțeleagă și să trăiască personal crucea lui Hristos.

Căutarea și chemarea Mântuitorului ca Videcător nu este ”dominată de efortul uman, ci de energia lui Dumnezeu și sinergia omului”.

Pentru ca rugăciunea noastră să coboare mila lui Dumnezeu la noi, trebuie să știm Căile Sale. Aflăm de la psalmist: … învața-va pe cei blânzi căile Sale.

În actul medical de esență eclezială, Hristos este doctor – căci ne ajută să ne identificăm suferința și ne oferă soluția, dar și farmacist – căci ne dăruiește leacul vindecării și al mântuirii.

Hristos-Videcătorul nu ne-a părăsit niciodată. Reiese aceasta fin pasajul Luca 24, 13-35;în drum spre Emaus, când Hristos ”cel istoric” s-a făcut nevăzut, cei doi ucenici L-au recunoscut, în aceeași clipă, în frângerea pâinii, pe Hristos cel Euharistic.

Hristos, ca Doctor, ne învață cum să procedăm:

-El nu a forțat niciodată libertatea omului. El a cercetat credința bolnavului. Temeiul întrupării Lui a fost vindecarea noastră. Când a cercetat orbii spre vindecare, i-a întrebat: Credeți că pot să fac Eu aceasta?;

-a avut voința de a-l vindeca pe bolnav: Voiesc, curățește-te!;

-pildă de smerenie cerând bolnavilor să păstreze taina vindecării: Vedeți, nimeni nu știe;

-cere bolnavilor să mărturisească vindecarea ca pe un dar al lui Dumnezeu;

-propovăduia Evanghelia Împărăției o dată cu vindecarea;

-avea milă față de mulțimi și a vindecat pe bolnavii lor.

Dacă suferința este o cruce atunci Hristos suferă cu fiecare bolnav pe cruce și ia asupra-Și durerea noastră.Când bolnavul Îl cheamă, lucrează asupra lui puterea din Evanghelia lui Matei: Acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat.

În ierarhia primelor 10 profesii – pe un studiu sociologic – medicul e pe primul loc. Statutul medicului este asociat cu putere, cunoaștere, devotament, eroism, putere de sacrificiu.

Din această cauză slava deșartă și mândria îl amenință pe doctor în fiecare clipă.

Doctorul este un personaj biblic. Vechiul Testament ne cere să-l tratăm cu cinstea ce i se cuvine…Că este vreme când și în mâinile lui este miros de bună mireasmă.

Noul Testament îi invită pe doctori la smerenie, căci în evanghelii sunt pomeniți o singură dată, când nu au reușit să vindece o femeie, ba i-au luat și toate averile.

Medicul fără smerenie face greșeli.

Eu, personal, nu m-aș lăsa tratat de un medic infatuat, chiar dacă e un bun diagnostician. Am văzut prea multe greșeli ale medicilor înfumurați, plini de ei și de statutul lor social.

Doctorul tratează, Dumnezeu vindecă – e o zicală veche, iar Teofan Zăvorâtul zice astfel: ”Nu vă supărați pe doctori. Ei nu pot vindeca singuri”.

Doctorul creștin să nu uite că harul lui Dumnezeu vine la cei care au râvnă pentru lucrările Lui.

”Vindecarea”, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here