Ia bine seama când vorbești și nu fii lesne crezător când auzi pe alții vorbind

0
125

73Doamne, dă-mi ajutor ca să scap din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. De câte ori am căutat credincioșie acolo unde nădăjduiam că o voi găsi, dar n-am aflat! Și iarăși de câte ori am aflat credință acolo unde nici nu bănuiam! Zadarnică este deci nădejdea pe care și-o pune omul în om. Scăparea celor drepți Tu ești. Fii binecuvântat, Doamne Dumnezeul meu, în toate câte ni se întâmplă! Noi suntem slabi și nestatornici, iute ne înșelăm și ne schimbăm.

Care om este atât de treaz și de înțelept încât să nu cadă niciodată în cursele vicleșugului și înșelăciunii? Cine însă se încrede în Tine și Te caută din toată inima, nu cade așa de ușor. Iar dacă dă peste vreun necaz, oricât de încurcat ar fi, Tu îl scapi și-l mângâi, fiindcă Tu nu părăsești pe cel ce-și pune nădejdea în Tine până la sfârșit. Ce este mai rar decât un prieten credincios care nici în  nenorocire nu părăsește pe prietenul său? Numai Tu, Doamne, Tu singur ești credincios în toate și afară de Tine pe altul nu cunosc.

Cât de înțelept a fost acela care a zis: Inima îsi are tăria și sprijinul în Iisus Hristos! Dacă și eu aș fi tot așa, nu m-ar supăra așa de mult sagețile limbilor lor. Cine poate să prevadă toate și să înlăture deasupra capului său toate relele din viitor? Dacă relele la care ne-am așteptat ne rănesc, ce va fi cu acelea care vin pe neașteptate peste noi? O, de ce n-am fost mai prevăzător? De ce m-am luat după vorbele oamenilor? Dar oameni suntem și nimic altceva decât oameni, și încă niște oameni slabi, deși unii ne socotesc a fi îngeri. În cine să mă încred, Doamne? În cine altul dacă nu în Tine? Tu ești adevărul care nu înșeală și nu poate fi înșelat. Cât despre fiii oamenilor, ei sunt niște mincinoși, oameni nestatornici și șovăitori, mai cu seamă în vorbă, așa că abia de trebuiesc crezuți, chiar când s-ar vedea că spun adevărul.

Cu câtă înțelepciune ai învățat pe ucenicii Tăi și prin ei și pe noi să ne păzim de oameni, căci omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa sa; și să nu credem dacă cineva ne va zice: „Iată Hristosul este aici sau acolo”. Am învățat minte din paguba mea și facă Domnul ca această experiență să mă facă mai prevăzător, nu numai să mă încredințeze de nebunia mea. „Să nu spui la nimeni, îmi zice câte cineva, să nu spui la nimeni; ceea ce ți-am spus, este numai pentru tine”. Și în timp ce eu tac și cred că se ține secretul, cine mi l-a spus nu poate să păstreze tăcerea pe care a cerut-o de la mine, ci pe dată mă dă de gol și pe mine și pe el, și apoi pleacă. Ferește-mă, Doamne, de astfel de oameni mincinoși și flecari, și nu mă lăsa să cad în mâinile lor nici să fac și eu ca ei. Pune-mi în gură cuvinte adevărate și neschimbate, și ține-mă departe de limba vicleană. Ceea ce nu doresc să pățesc de la alții, aceea trebuie să înlătur mai întâi de la mine.

O, ce lucru bun și folositor pentru păstrarea păcii este să nu vorbești de alții, să nu crezi tot ce auzi de la alții, să nu duci cele auzite de la unul la altul, să nu-ți deschizi inima față de oricine, să ai totdeauna pe Domnul ca martor al inimii, să nu te iei după toate vorbele, ci să dorești ca toate să se împlinească după voia Ta! Ce mijloc sigur pentru păstrarea harului ceresc este să fugi de dorința de a străluci înaintea oamenilor, de a fi admirat și aplaudat de ei ci, dimpotrivă, a te sili neîncetat spre tot ce aduce îndreptarea vieții tale și spre râvna în binele duhovnicesc! Pe câți i-a pierdut virtutea trâmbițată și lăudată mai înainte de vreme! Dar pe câți i-a înălțat harul păstrat în tăcere în această viață șubredă, care nu este decât o ispită necurmată și o adevărată luptă.

„Urmând pe Hristos” de Thomas A. Kempis, Tipografia Miron Neagu – Sighișoara, 1944

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here