”Iisus este cu mine și va lupta pentru mine”

0
145

Iisus-cu-ucenicii-166Fiule, tu mă iubești, dar dragostea ta nu este încă destul de tare și de luminată.

Pentru ce, Doamne?

Pentru că, la cea mai mică împotrivire, îți pierzi curajul și te abați din calea credinței pe care ai apucat și alergi după mângâiere. Cel tare în dragoste este neclintit în ispite și nu dă crezare viclenelor îndemnări ale vrășmașului. În timp de bucurie ca și în timp de nenorocire, inima lui este de partea Mea.

Cel luminat în dragoste, nu se uită atât la darul dat de Cel Iubit cât mai ales la dragostea Dătătorului. El este mișcat mai mult de bunătatea inimii care dăruiește, decât de binefacerea pe care o primește; Prea-Iubitul său este prețuit mai pe sus de toate darurile. Dragostea aleasă nu se lipește de nici un dar, ci mai pe sus de orice dar, în Mine își găsește plăcerea.

Dacă însă dragostea ta nu este întotdeauna așa luminată și de curată cum ai dori, încă nu-i totul pierdut. Căci acel simțământ bun și sfânt pe care îl ai înlăuntru când și când, este rodul harului care de de față și un fel de înainte-gustare a patriei cerești; dar pe acest simțământ să nu te rezemi prea mult, căci se duce cum avenit. A lupta însă împotriva pornirilor rele ale inimii și a respinge cu dispreț toate șoaptele diavolului este semn sigur de tărie și de vrednicie.

Când capul ți-e împresurat de gânduri rele, nu te tulbura, ci fii bărbat, rămâi tare în hotărârea ta și păstrează direcția inimii tale spre Dumnezeu. Iar dacă dragostea de Dumnezeu se ridică uneori la răpiri înalte și după aceea inima îți cade iarăși în vechile ei nebunii, virtutea ta să nu ți se pară pentru aceasta o amăgire. Și câtă vreme nu voiești această slăbiciune și lupți cu bărbăție împotriva ei, aceasta ți se socotește înaintea lui Dumnezeu drept un câștig, nu o pagubă.

Află că vechiul tău vrășmaș se silește din răsputeri să stingă în tine toată râvna pentru bine și să te tragă înapoi de la orice lucru bun, cum este de pildă, umblarea după cele alese, cugetarea sfântă la patimile Mele, aducerea aminte de păcatele tale, grija de a veghea asupra inimii tale și hotărârea de a merge pe calea credinței. El îți insuflă multe gânduri rele, ca să te facă să te scârbești și să te înspăimânți și încetul cu încetul să te abată de la rugăciune și de la citirea cărților care te zidesc. Smerita mărturisire a păcatelor tale este un spin în ochii lui și, dacă ar putea, te-ar ține departe de masa Domnului. Nu da crezare șoaptelor lui și nu te teme de vicleșugul lui, că adeseori îți întinde lațuri ca să te prindă. Când vrea să-ți vâre în cap gânduri rele și stricate, aruncându-i-le înapoi cu dispreț și zi: Du-te de la mine duh necurat! Rușinează-te! Spurcat mai trebuie să fii, dacă-mi șoptești astfel de lucruri! Pleacă de la mine, amăgitorule! Tu n-ai nici o parte în mine și nici un drept asupra mea; căci Iisus este cu mine și va lupta pentru mine; și dacă El este cu mine, tu vei rămâne de rușine. Mai bine vreau să mor și să sufăr orice chin decât să urmez sfatul tău. Taci, nu mai am urechi pentru șoaptele tale. Poți să grămădești peste mine ori câte necazuri vezi, „Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem?”. „Chiar o oștire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme”. „Domnul este Stânca mea și Izbăvitorul meu”.

Luptă-te ca un bun ostaș; și dacă uneori din neputință vei cădea, scoală-te și mai viteaz ca înainte, întărindu-te cu nădejdea că ți se va da mai mult har de sus; și păzește-te foarte mult de iubirea de sine și de mândrie. Iubirea de sine și mândria duc pe mulți din rătăcire în rătăcire până îi orbesc cu o orbire care nu se mai poate vindeca. Această cădere a celor mândri, care se încred nebunește în ei înșiși, să te învețe a fi smerit și veghetor în tot timpul.

 „Urmând pe Hristos” de Thomas A. Kempis, Tipografia Miron Neagu – Sighișoara, 1944

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here