Iisus Hristos despre Ioan Botezătorul

0
224

Iisus a vorbit de multe ori despre Ioan Botezătorul, la fel şi Sfântul Ioan vorbeşte şi mai mult de Mântuitorul.

Sfântul Evanghelist Matei, în cap. II, redă cel mai frumos  portret făcut de Mântuitorul Sfântului Ioan Botezătorul. Ni se spune că Sfântul Ioan, fiind în închisoare, trimite pe doi din ucenicii săi la Iisus să-L întrebe: „Tu eşti Cela ce vine sau pe altul să aşteptăm?”.

Iisus îi răspunde: „Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce auziţi şi vedeţi: orbii văd şi şchiopii umblă,  leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii se scoală şi săracilor li se binevesteşte”.

Vorbind de Ioan, Iisus zice: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? Au trestie clătinată de vânt?” (Matei 11, 2-7).

Aceste cuvinte descoperă sfinţenia vieţii Sfântului Ioan, într-o prezentare alegorică: „Au trestie clătinată de vânt?”

Din Sfânta Evanghelie aflăm că Irod trăia cu Irodiada, femeia fratelui său, Filip, şi mulţi îl dezaprobau, dar laşitatea, avantajele, îi făceau să tacă, să le aducă numai false laude, pe când Sfântul Ioan Botezătorul are tăria să-i spună în faţa lui Irod:

„Nu ţi se cuvine să ţii pe femeia fratelui tău!”. Pentru aceasta Irodiada îl ura şi voia să-l omoare, dar nu putea (Marcu 6, 18-19). Însă în faţa lui Iisus, Ioan mărturiseşte: „Nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua de la încălţămintea Lui” (Ioan 1, 27). Deci, câtă tărie în faţa temutului Irod, de care se temea o ţară întreagă, şi ce smerenie adâncă în faţa lui Iisus, pe Care nu-L cinstea aproape nimeni!

În altă împrejurare, Mântuitorul spune: „Adevăr grăiesc vouă, nu s-a sculat dintre cei născuţi din femeie mai mare decât Ioan Botezătorul” (Matei 11, 11).

În istoria Vechiului Testament avem mulţi oameni drepţi şi aleşi ai lui Dumnezeu: Noe, Avraam, Lot, Moise, Isaia, Iov şi atâţia alţii. Care poate fi meritul lui Ioan? El a dus o viaţă plină de asceză, el n-a purtat pe trupul său haine făcute de mână omenească, el s-a hrănit cu verdeţurile pustiei, a dormit sub cerul liber şi în peşteră, n-a avut vreun bun pământesc, n-a cunoscut femeie. Deci, toată viaţa lui a fost pusă în slujba Domnului!

Putem zice: sfântă i-a fost naşterea, sfântă i-a fost viaţa, sfântă i-a fost şi moartea! De aceea, în iconografia creştină, Sfântul Ioan Botezătorul este pictat cu aripi, semn că a fost înger în trup pământesc.

Adevăruri trăite învăţături folositoare, Arhimandrit Serafim Man, Editura  Bunavestire, Bacău 2010