Împărtăşania este esenţa unităţii Bisericii, este esenţa vieţii

0
155

Sfânta Euharistie a fost instituită de Iisus Hristos la Cina cea de Taină.
Această Sfântă Taină a Bisericii noastre şi sub alte nume ne este cunoscută:
Împărtăşanie, cuminecare, frângere a pâinii, cina Domnului, pâine cerească
Sau pâinea Domnului, paharul credinţei, jertfă sfântă şi tainică.

Sfânta Euharistie e Taina lăsată nouă, de Însuși Hristos, ca să ne sfinţim.
E Taina prin care devenim lăcaş al Duhului Sfânt, prin care ne îndumnezeim.
Când ne împărtăşim din Sfântul Trup şi Sânge al Domnului devenim un trup cu Acesta
Şi cu fraţii noştri întru credinţă, căci Mântuitorul este Legătură sfântă, ce asigură unitatea.

Împărtăşania este esenţa unităţii Bisericii – Trupul tainic al lui Hristos – este esenţa vieţii,
Şi toţi cei ce trăim autentic în Hristos, ne prefacem în mădulare vii şi lucrătoare ale Bisericii.
Euharistia este fermentul, aluatul care preface treptat viaţa noastră pământească
În viaţa cea nouă în Iisus Hristos, în viaţa cea fără de moarte, în viaţa cerească.

Euharistia este cea mai mare Taină, prin care nu primim numai dumnezeiescul Har,
Ci pe Însuşi Izvorul Harului, pe Iisus Hristos, ce ni s-a oferit cu iubire veşnică în dar.
Când ne împărtăşim cu Hristos, ne împărtăşim cu Iubirea şi Smerenia, cu Lumina neînserată.
Când ne împărtăşim cu vrednicie, Îi arătăm lui Doamne: recunoştinţă vie şi iubire adevărată.

Împărtăşania e trăirea iubirii lui Dumnezeu, e comuniunea omului cu iubirea dumnezeiască,
Ce-l luminează, îl curăţă, îl vindecă de boli sufleteşti şi trupeşti şi îi dăruieşte viaţă îngerească.
Sfânta Împărtăşanie e dovada palpabilă a iubirii nemăsurate a lui Hristos faţă de noi, fiii Săi.
Este rugul aprins şi dogoritor al iubirii lui Dumnezeu, ce arde şi omoară toate patimile din noi.

Împărtăşania aprinde iubirea şi evlavia față de Dumnezeu şi ne dă nădejde la viaţa nemuritoare.
Împărtăşania ne înveşmântă întreaga fiinţă în: bucurie sfântă, bunătate, milostivire şi iertare.
Aşadar, să ne trăim viaţa cu pace şi smerenie, cu credinţă, nădejde şi iubire nestricăcioasă,
Ca să ne învrednicim să ne unim cu Hristos, ca să ne învrednicim de Împărtăşania mai deasă.

Să ne hrănim duhovniceşte cu hrană cerească, cu hrană curăţitoare, cu hrană sfinţitoare!
Să ne contopim cu fiinţa dumnezeiască, să ne hrănim cu hrană de viaţă veşnică dătătoare!
Să ne împărtăşim din Euharistie, crezând că ea alungă nu numai moartea, ci bolile din noi,
Să credem cu tărie, că în faţa acestui leac înfricoşător, nu este boală care să nu dea înapoi!

Să credem că Euharistia luminează mintea, alungă duhurile rele și ne ferește de pierzare!
Să ne apropiem de Sfântul potir cu inima înveşmântată în haina pocăinţei, cu curată simţire!
Să ne împărtăşim din Euharistie cu iubire şi vrednicie, pentru a ne ancora în harul vieții înnoite!
Să ne împărtăşim din Euharistie pentru a avea sufletele sănătoase, luminoase, fericite, liniştite!

Să ne trăim viaţa, aşa cum ne-a învăţat Hristos, să trăim după modelul arătat de Mântuitorul!
Sa fim mereu cu Hristos, în casa sufletului să ne fie Oaspete permanent şi drag, doar Domnul!
Astfel, cei îndureraţi şi necăjiţi vom trăi bucuria veşnică, cei reci ne vom încălzi ca focul,
Cei necăjiţi ne vom îmbogăţi cu comoară necheltuită, cei goi ne vom îmbrăca cu veşmântul
Nestricăciunii, cu veşmântul curat de nuntă, cu veşmântul alb ca Haina de la Sfântul Botez,
Cei întunecaţi ne vom înveşmânta în lumină, cei fără de nădejde ne vom împlini al nostru crez!

Doamne, Te rog, împărtășirea cu Preacuratele și de viață făcătoarele Tale Taine
Să-mi fie mie, spre tămăduirea sufletului și a trupului, și spre iertarea de păcate!
Doamne, Te rog, ajută-mă să îmi înveşmânt întreaga fiinţă cu Haină curată de nuntă!
Doamne, ajută-mă să nu mă împărtăşesc cu nevrednicie, să-mi feresc sufletul de osândă!
Doamne, ajută-mă să mă fac şi eu părtaşă Crucii Tale, prin împărtăşirea din Euharistie!
Doamne, ajută-mă să mă apropii de Sfântul potir cu: frică, credinţă, iubire şi vrednicie!

Cristina Toma