Împotriva științei deșarte a lumii

0
233

intelepciuneaFiule, să nu te încânte frumoasele și măiestritele cuvinte ale oamenilor, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Ia aminte la cuvintele Mele, care aprind inima și luminează duhul, deșteaptă în suflet căința și-i aduc multă mângâiere. Să nu citești niciodată Cuvântul Meu cu gând să pari mai învățat sau mai înțelept decât altul. Caută mai bine să răstignești păcatul care este în tine căci acesta îți va fi mai de folos decât cunoașterea multor lucruri grele de priceput.

Oricât de mult vei fi citit și vei fi învățat, tot la unicul izvor trebuie să te întorci. Eu învăț pe om înțelepciunea. Eu dau copilului înțelegere mai multă decât poate s-o învețe de la oameni. Acel căruia îi vorbesc Eu, curând devine înțelept și sporește mult în duh. Vai de cei ce aleargă cu atâta zor ca să afle de la oameni lucruri ciudate, dar de calea cea dreaptă pe care trebuie să o urmeze ca să-mi slujească Mie, nu se îngrijesc! Va veni odată vremea când Hristos, Învățătorul învățătorilor și Domnul îngerilor, se va arăta ca să ceară socoteala fiecăruia, adică să cerce cugetele. Atunci Ierusalimul va fi cercetat cu felinare și lucrurile ascunse în întuneric vor fi scoase la lumină, și limbile înțelepților vor amuți.

Într-o clipă Eu înalț sufletul smerit așa de sus că-l fac să înțeleagă adevărul veșnic mai adânc decât dacă ar fi învățat zece ani de școală. Unde învăț Eu nu e zgomot de vorbe, nu e ceartă de păreri, nu e fast, nu e luptă de dovezi. Eu învăț pe om să disprețuiască bunurile pământești și să cinstească cele netrecătoare, să scârbească cele trecătoare și să caute cele veșnice, să fugă de onoruri și de laude și să rabde ocările, să nu dorească nimic afară de Mine, să-și pună nădejdea în Mine și să Mă iubească mai pre sus de toate.

Cine M-a iubit în felul acesta, a învățat să priceapă multe lucruri dumnezeești și să vorbească frumos despre ele. Un astfel de om, lăsând toate, a avut un mai mare spor în cunoștință decât dacă ar fi studiat lucruri adânci.

Dar nu la toți le descopăr aceleași lucruri și în acelaș fel, ci pe unii îi învăț lucruri generale, pe alții lucruri mai speciale. Unora Mă arăt în semne și chipuri; altora le descopăr tainele Mele în mare lumină. Cărțile Mele vorbesc tuturor în acelaș fel, dar nu luminează pe toți deopotrivă, pentru că Eu, care învăț adevărul dinlăuntru, care cercetez inimile, care cunosc gândurile și îndrum faptele, dau fiecăruia cum cred Eu de cuviință.

Extras din  „Urmând pe Hristos”, de Thomas A. Kempis

 Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here