“Împreunând firile despărţite”

0
106
Împreunând firile despărţite
Împreunând firile despărţite

Împreunând firile despărţite

“Împreunând firile despărţite”, se zice despre Hristos într-un irmos bisericesc.

Aceasta însemnă că Hristos a adunat firea noastră cea fărâmiţată, împrăştiată şi răzleţită.

Împreunând firile despărţite

Noi toţi suntem împrăştiaţi, până când nu aflăm un centru către care fiinţa noastră să se poată aduna, ca razele împrăştiate într-o lentilă.

Acest centru a fost pentru Iisus Hristos Dumnezeul cel viu din Sine. Iisus nu a rezolvat nici o problemă fără să caute mai întâi către acel centru al fiinţei Sale. El a vorbit întotdeauna din acel centru.

De aceea, El întotdeauna a fost neîmprăştiat şi cu luare-aminte. În fiecare clipă El a fost întreg, fără risipire şi îndoială.

Neîncetatele Sale rugăciunile au fost o petrecere neîntreruptă cu centrul şi o afundare neîntreruptă în centru – o reculegere şi adunare neîntreruptă.

Fă şi tu la fel, şi te vei asemăna lui Hristos. Iar a te asemăna lui Hristos înseamnă a fi mai frumos decât Soarele şi mai puternic decât cosmosul.

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009