În Cine ai crezut?

0
99

crezut„Și căuta să vadă cine este Iisus.” ( Luca 19, 3)

În această dorință de a-L vedea pe Iisus și de a afla „cine este” El putem pune temelia unei schimbări depline a întregii noastre vieți. Fiecare din noi ar trebui să-și lămurească problema: Cine este pentru mine Domnul Iisus Hristos în toate împrejurările vieții mele? Ce loc are Mântuitorul în inima mea? Cunosc eu bine în Cine am crezut? (II Timotei 1, 12), sau vestea cea bună despre nesfârșita Lui dragoste n-a pătruns adânc în sufletul meu, ci s-a atins doar de suprafață? Cel ce a fost răscumpărat cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat și neprihănit (I Petru 1, 19), nu își mai aparține sieși.

Ce loc are Hristos în casa ta? Oare simt toți membrii familiei tale, toți cei ce au legături cu tine, că suprema autoritate Îi aparține Mântuitorului nostru, că în casa ta este pătruns duhul Său, este supus legii Sale? Îi recunoști puterea de a te spăla și curăți de păcatul care te stăpânește? I te supui necondiționat în toate treburile și hotărârile tale, atât în cele mari, cât și în cele mici? Se poate vedea din felul cum te porți cu toți cei din jur că Îi ceri mereu ajutorul? În blândețea ta, în milostivirea sinceră față de aproapele, în abnegația ta se bagă de seamă oare înrâurirea nesfârșitei, nemărginitei iubiri a lui Dumnezeu? Se simte în tine Duhul lui Hristos? Ești gata să dai ajutor oricui, să încurajezi și să mângâi pe oricine, trecând peste ceea ce simți tu față de persoana cu pricina? Când ți se cere ajutorul îți amintești ce le-a răspuns Apostolul Petru celor care veniseră la el pentru ajutor? Duhul mi-a zis să merg cu ei, de nimic îndoindu-mă (Faptele Apostolilor 11, 12)? Ești gata și tu să mergi cu toți cei pe care ți-i trimite Dumnezeu, supunându-te nu pornirilor tale, ci voii Lui?

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here