85 de ani de la înființarea statului Vatican

0
449
swiss-guards-vaticanStatul Cetății Vaticanului a fost fondat în urma Acordurilor de la Palatul Lateran stipulate între Sfântul Scaun și Italia la 11 februarie 1929. Documentele au fost ratificate la 7 iunie 1929.

Oferind o identitate teritorială pentru Sfântul Scaun, statul Vatican este recunoscut ca teritoriu național sub legea internațională, chiar dacă Sfântul Scaun este organismul legal care conduce relațiile internaționale, negociază înțelegerile internaționale, respectiv trimite și primește reprezentanții diplomatici.

Suveranul Pontif este atât suveran al Statului Cetății Vaticanului, cât și conducător al Sfântului Scaun.

Cetatea Vaticanului asigură o bază fizică/teritorială minimă Sfântului Scaun. Situată în partea de vest a Romei (Vaticanus Ager), cuprinde Bazilica Sf. Petru, palatele și grădinile Vaticanului (aproximativ 0,44 kmp). Sub jurisdicția vaticană, atât în Roma, cât și în alte locuri din Italia, se mai află și alte proprietăți, astfel încât autoritatea efectivă a Statului Vatican se exercită pe 142 kmp.

Întregul Stat al Cetății Vaticanului este înscris, la cererea sa, din ianuarie 1960, în Registrul internațional al bunurilor culturale sub protecție specială, creat prin Convenția internațională asupra protecției bunurilor culturale, semnată la Haga la 14 mai 1954.

Sfântul Scaun are relații diplomatice cu Uniunea Europeană (UE), este observator permanent pe lângă Națiunile Unite, este membru sau observator în multe alte organizații internaționale, precum Consiliul Europei, OSCE, OSA, OUA etc.

Populația statului Cetății Vaticanului este de circa 800 de locuitori de religie catolică.

Limba oficială: latină, italiană. Forma de guvernământ: monarhie absolută electivă pe viață. Situația politică internă: Sfântul Scaun, ca entitate recunoscută în raporturile internaționale, subiect suveran de drept internațional, înseamnă în esență Suveranul Pontif și Curia Romană.

Aceasta reprezintă ansamblul instituțiilor care conduc activitățile Sfântului Scaun atât în domeniul ecleziastic, cât și în cel politic. Având în vedere particularitățile care decurg din această situație, coordonarea afacerilor religioase și a celor administrativ-statale — “guvernarea” Sfântului Scaun — este asigurată de Secretariatul de Stat, a cărui activitate este completată de mai multe instituții: Congregațiile apostolice, Consiliile Pontificale, Tribunalele, Prefectura Casei Pontificale și alte organisme.

Întreg teritoriul statului Vatican a fost înscris în anul 1984 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Vaticanul are propriul oficiu poștal, supermarket, bancă (bancomatele sunt singurele din lume care folosesc limba latină), stație feroviară, centrală generatoare de energie electrică și casă de editură. Vaticanul își emite propriile monede și timbre și controlează propriul domeniu de internet (.va).

Radio Vatican, postul oficial de radio, este unul dintre cele mai influente din Europa. L’Osservatore Romano este ziarul semi-oficial. Este publicat de laici catolici, dar conține informații oficiale. Vaticanul folosește euro ca monedă de la 1 ianuarie 2002.

Aproape toți cetățenii Vaticanului locuiesc înăuntrul zidurilor vaticane.

Cetățenia este acordată în principal clerului, inclusiv înalților demnitari, preoți, călugărițe, precum și faimoasei Gărzi elvețiene, forță militară pe bază de voluntariat. Populația permanentă a Vaticanului este predominant masculină. Totusi, două ordine de călugărițe trăiesc în Vatican. Bărbații și, în special, femeile trebuie să respecte un cod strict al îmbrăcămintei.

Limba oficială este limba latină, “lingua franca” a Imperiului Roman, care a rămas în uzul Bisericii Catolice. Italiana și — cu o mai mică amploare — alte limbi sunt folosite în general pentru conversație, publicații și transmisiuni. Germana este limba oficială a Gărzii elvețiene.

Vaticanul are el însuși o puternică semnificație culturală.

Clădiri precum Bazilica Sfântul Petru și Capela Sixtină adăpostesc opere de artă deosebit de valoroase. Librăria Vaticanului și colecțiile din Muzeele Vaticanului sunt de o importantă istorică, științifică și culturală extraordinară.

Sursa: agerpres.ro

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here