Înrâurirea binelui

0
119

bineleFaptele lor vin cu ei (Apocalipsa 14, 13)

Înrâurirea pe care viaţa şi activitatea noastră pământească o poate avea asupra celor din jur se întinde mult dincolo de mormânt.

În natură, nici măcar un singur sunet nu piere; el se răspândeşte în spaţiul infinit şi se transmite cu mult dincolo de hotarele auzului nostru. O pietricică aruncată face luciul apei sa fremete şi valurile mărunte pe care le-a stârnit ea vor merge tot mai departe, mişcarea lor trecând la nesfârşit în alte mări şi oceane.

Şi fiecare cuvânt bun spus pe pământ, fiecare gând bun, fiecare intenţie şi initiaţivă bună capătă, fără să stim, o înrâurire neprevăzută şi nesfârşită.

În acest înţeles, faptele noastre „vin cu noi”.Tot ce săvârşim în Hristos şi pentru Hristos, tot ce Îl are pe Hristos ca izvor şi ţintă nu moare odată cu trupul nostru.Când pământul inimii omeneşti este îngrăşat, el va odrăsli roade la fel de neîndoielnic cum cresc şi cum se coc sub ochii noştri, ani de ani fructele pomilor.

Oare natura, aflată într-o veşnică schimbare şi înnoire, nu ne arată ea neîndoielnică şi nemăsurată realitate binefăcătoare a înrâuririi? Cel ce-a sădit cândva un pom a murit demult poate dar sub umbra pomului călătorii osteniţi îşi găsesc şi acum odihna.

Au trecut aproape trei mii de ani de la moartea psalmistului David, dar cuvintele lui continua să răsune până astăzi în toată lumea creştină şi înrâurirea psalmilor săi se răsfrânge asupra unor nenumărate mulţimi de inimi omeneşti. Apostolul Pavel şi mulţi alti drepţi care au răposat demult îşi continuă lucrarea şi astăzi, oriunde sunt citite cuvintele lor şi se vorbeşte despre ei.

Aşijderea, până şi cea mai umilă viaţă închinată lui Dumnezeu, cea mai smerită lucrare în ogorul Domnului lasă pe pământ urme şi chipul duhovnicesc al acestor ostenitori nebăgaţi în seamă va trăi, înrâurirea lor va lucra şi va aduce folos multora, mult timp după moartea lor.

„Fiecare zi, un dar de la Dumnezeu”

 Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here