Institutul Sfântul Serghie din Paris

0
163

institutul sergheiInstitutul Teologic Sfântul Serghie din Paris, singurul centru universitar din lumea francofonă ce oferă un învăţământ complet în teologia ortodoxă, serveşte fidel Biserica Ortodoxă şi necesităţile spirituale ale omului de astăzi. Timp de trei sferturi de secol, pe o colină din preajma parcului Buttes Chaumont se află o biserică luterană germanã, construită pe la 1850 de către pastorul Fr. Von Boldescwing, pentru a deservi muncitorii germani din regiunea pariziană. După Primul Război Mondial, această proprietate a fost pusă în vânzare de către guvernul francez în timp ce luau naştere în Franţa comunităţi ortodoxe, compuse din credincioşi ruşi alungaţi din ţara lor în timpul Revoluţiei de la 1917.

Mitropolitul Evloghie (Gueorguievsky), conducătorul lor spiritual, era în căutarea unei biserici, care putea servi ca loc de cult şi că seminar teologic destinat pregătirii viitorilor preoţi din dioceza sa.

Graţie unui elan extraordinar manifestat simultan, şi donatorilor importanţi, că Dr. John Mott, care a contribuit la găsirea fondurilor necesare, achiziţionarea bisericii şi dependienţelor sale, a putut fi realizată la 18 iulie 1924, în ziua prăznuirii Sfântului Serghie de Radonej. Inspirat de această coincidenţă providenţială, Mitropolitul Evloghie a hotărât să pună ansamblul sub ocrotirea Sfântului Serghie.

inst 2Încă de la început, Mitropolitul Evloghie s-a asigurat de colaborarea unei echipe de profesori, teologi şi gânditori religioşi de renume.

Dintre aceştia, amintim pe părintele Serghei Boulgakov (+1944), autor al multor opere teologice, istoricii Antoine Kartachev (+1961) şi George Fedotov (+1948), filosofii Boris Vycheslavtsev (+1950) şi părintele Basile Zenkovsky (+1962), părintele Georges Florovsky (+1979), reprezentant de seamă al neopatristicii ortodoxe şi al mişcării ecumenice, Arhimandritul Cyprien Kern (+1960), patrolog şi liturgist, părintele Nicolas Afanassieff, profesor de drept canonic, exegetul de Noul Testament Mgr Cassien Bézobrazov (+1965) şi Léon Zander (+1964), alt reperezentant de seamă al mişcării ecumenice.

Toate aceste nume au rămas o dovadă vie a ştiinţei teologice şi a gândirii religioase, munca lor contribuind, în mod fundamental, la cunoasterea Ortodoxiei în lumea occidentală.

inst.1Cu puţin înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, Institutul Sfântul Serghie a obţinut dreptul de conferi titlurile de master şi doctor în teologie. Încă de la începuturile sale, Institutul a luat în mare măsură parte la mişcarea ecumenică născând şi conducând la înfiinţarea Consiliului Ecumenici al Bisericilor, cu care a colaborat în mod constant în domenii variate ale activităţii sale.

De la 1953, Institutul organizează anual o “Saptama de Studii Liturgice”, la care participă numeroşi specialişti liturgisti aparţinând diverselor confesiuni creştine.

După Conciliul Vatican II, la care Institutul a trimis reprezentanţi, profesorii de la Sfântul Serghie au fost invitaţi să participe la învăţământul Institutului Superior de Studii Ecumenice din Pariş.

Destinat iniţial pregătirii preoţilor ortodocşi pentru comnunitatile ruseşti din diaspora, Sfântul Serghie a devenit o pepinieră religioasă şi spirituală, de unde rezultă sute de preoţi, episcopi şi teologi, servind în mare parte ţările unde Ortodoxia este cunoscută.

Dintre pofesorii actuali ai Institutului amintim: părintele Jean Breck (exegeza scrierilor patristice, Bioetică), părintele Nicolas Ozoline (Iconografie, Teologie pastorală, Omiletica), Arhimandritul Placide Deseille (Patrologie), Părintele Boris Bobrinskoy.

 

inst.3

Biblioteca Institutului poseda un important fond de cărţi ruseşti vechi şi alte opere în franceză, greacă sârbă, germana, engleza, însumând aproximativ 30 000 de volume şi numeroase periodice.

Domeniile principale sunt: teologie, liturghie şi spiritualitate ortodoxă, filosofie religioasă rusă, iconografie, patristică, istoria Bisericii.

Cules de Alina Magdici

Sursa crestinortodox.ro

 

Alte articole aici