Înțelepciunea de unde izvorăște?

0
132

de-primavara-57916-oÎnţelepciunea de unde izvorăşte şi care este locul de obârşie al priceperii? Pământeanul nu cunoaşte calea către ea, căci ea nu se găseşte pe plaiurile celor vii. Adâncul a grăit: Ea nu se află în sânul meu! Şi marea a spus la fel: Ea nu este la mine!

Mintea cea înaltă nu poate fi schimbată cu bulgări de aur şi argintul nu-l cântăreşti ca s-o plăteşti. Ea nu poate să fie preţuită nici cu aurul Ofirului, nici cu preţioasa cornalină, nici cu pietre de safir! Cu ea alături nu pot să stea nici aurul, nici cristalul şi cu un vas din aurul cel mai curat nu se poate schimba ea; despre mărgean şi despre diamant nici să mai pomenim; iar agonisirea înţelepciunii întrece cu mult pe aceea a mărgăritarelor. Topazele Etiopiei nu stau în cumpănă cu ea şi cu aurul cel mai curat nu vei plăti-o niciodată!

Şi această înţelepciune de unde vine ea şi care este sălaşul priceperii? Ea a fost ascunsă de ochii oricarei făpturi vii; ea a fost tăinuită şi de pasărea cerului. Adâncul şi moartea au zis: Noi am auzit vorbindu-se de ea.

Dumnezeu îi cunoaște drumul şi numai El este Cel ce ştie locuinţa ei. Când El privea până la marginile pământului şi îmbrăţişa cu ochii tot ce se află sub ceruri ca să dea vântului cumpăna şi să chibzuiască legea apelor, când El statornicea ploilor un făgaș şi o cale bubuitului tunetului, atunci El a văzut înţelepciunea şi a cântărit-o, atunci a pus-o în lumină şi i-a măsurat adâncimea. După aceea Dumnezeu a zis omului: Iată, frica de Dumnezeu –aceasta este înţelepciunea, iar în depărtarea de cel rău stă priceperea.

Cartea lui Iov, XXVIII, 12-28

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here