Înţelesul hristologic al nădejdii

0
72

rome-nov-2011-joint-commission-koch-zizioulas-1Această expresie, „Ţine-ţi mintea în iad…”, e cumplit de nihilistă în afara hristologiei. Dacă el scoasă din contextul ei hristologic, poate duce lai sinucidere. Iadul e un punct de trecere, nu o destinaţie. Dar nu există nici o scurtătură pe care săi o putem apuca pentru a evita această trecere, dacă vrem să ajungem la destinaţia noastră finală,  care e cerul şi împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta, pentru că Hristos a trecut El însuşi prin aceal experienţă. Gândirea lui Siluan e hristologică şi din această pricină nu duce la deznădejde. Fiindcă biruinţa lui Hristos asupra iadului e condiţia prealabilă a trecerii noastre prin el. Astfel, ea este o răsturnare a secvenţei moarte-înviere: învierea lui Hristos precede acum intrarea noastră înl iad şi din această pricină nu ne duce niciodată la disperare. Înţeleasă hristologic, această temă face ca virtuţile duhovniceşti, cum sunt smerenia şi iubirea, să fie profund teologice. Ţinându-ne mintea în iad, ne smerim pe noi înşine nu în modl psihologic, ci ontologic. Luăm parte la adâncul nefiinţei din care am venit înainte ca Dumnezeu să ne aducă la fiinţă. Experiem absenţa lui Dumnezeu ca vidul nostru existenţial, şi aici, în acest gol, îl întâlnim pe strămoşul nostru Adam plângând şi tânguindu-se pentru pierderea Raiului (o temă atât de dragă Sfântului Siluan). Devenim în acest fel identici cu întreaga umanitate, mai cu seamă în starea ei căzută, şi, identificându-ne cu ea în căderea ei, dobândim adevărata cunoaştere de sine şi încetăm de a ne mai mândri — compătimim în acelaşi timp cu toţi cei care, asemenea nouă, sunt păcătoşi, inclusiv cu vrăjmaşii noştri, şi astfel îi iubim pe toţi nu în mod sentimental, ci existenţial, nu silindu-ne să facem aceasta dintr-un imperativ etic, ci împărtăşind însăşi existenţa lor, separaţia lor de Dumnezeu, moartea lor. Toate aceste lucruri le-a făcut Hristos, şi fără ele hristologia rămâne o învăţătură moartă. Expresia lui Hristos adresată Sfântului Siluan: „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui nu este metodă, ci raţiunea hristologică de a fi a ascetismului. Ascetismul e inspirat şi justificat hristologic, nu etic. Fără hristologie, întreg ascetismul creştin devine o experienţă masochistă de natură demonică.

Cuvinte de nădejde celor fără de nădejde, Ieromonah Benedict Stancu

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here