Inteligență și înțelepciune

0
1427

IntelepciunePărinții, de obicei, sunt tare bucuroși când constată odată cu începerea școlii că au copii deosebit de inteligenți și își leagă mari nădejdi în planurile lor de viitor, pe baza acestei inteligențe.

Poate uneori se confundă noțiunea inteligenței cu cea a înțelepciunii, deși între ele este o oarecare diferență.

Inteligența este acea realitate spirituală sfredelitoare, parte componentă a persoanei, care are puterea de a pătrunde realitățile existenței. Datorită inteligenței s-a ajuns la acest progres uimitor al tehnicii și al științelor în toate branșele. Lipsit de inteligență, omul ar fi rămas la starea înapoiată a epocii de piatră. Datorită ei, oamenii de știință au atins cel mai înalt grad al descoperirilor științifice. Trebuie să recunoaștem că fără realitățile sfredelitoare ale inteligenței am fi fost lipsiți de multe beneficii și înlesniri ale vieții noastre de toate zilele, am fi rămas departe în ceea ce privește civilizația. Mai ales în ultimele decenii avansul și rezultatele ei au devenit spectaculoase în întreaga lume. Dacă noi ca oameni excelăm în ceea ce privește inteligența, din punct de vedere a ființelor pur spirituale se spune că diavolul este cea mai inteligentă ființă.

Constatarea dureroasă e aceea că cel inteligent datorită acestor pătrunderi, poate jongla, poate schimba, poate amăgi pe mulți și mai ales pe cei mai puțini inteligenți. Poate înșela pe mulți în relațiile cu semenii. Inteligența de cele mai multe ori stă la baza amăgirilor înșelătoare în ceea ce privește viața socială. Mai mult, cel ce o posedă își poate face păreri de supraevaluare despre sine, privind de sus sau chiar disprețuind pe semenii săi. Datorită acestei defecțiuni spirituale, Dumnezeu a ținut să ne avertizeze, că” celor mândrii le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har”. Acest fel de a fi îl distanțează pe inteligent de semeni, îl singularizează.

Oricât încercăm să ne bucurăm de cei inteligenți, fie ei chiar și din familia noastră, dacă însă totul se reduce doar la inteligență, foloasele vor fi foarte mici sau chiar păgubitoare din mai multe puncte de vedere.

Greu însă vom putea convinge pe cineva că nu avem mare folos din inteligență, mai ales dacă avem credința că numai ei seva datora tot succesul nostru în viață.

Trecând de la noțiunea de inteligență la cea de înțelepciune, constatăm că noțiunea de inteligență se deosebește de cea de înțelepciune.

Dacă inteligența este o realitate sfredelitoare cu urmări deosebite în tehnică, care nu sunt întotdeauna folositoare pentru viața de toate zilele și pentru societate. Dacă inteligența este, zicând într-un limbaj popular, „muchie de cuțit”, înțelepciunea este întotdeauna mult mai folositoare. De ce? Pentru că înțelepciunea caută totdeauna din toate, partea cea mai bună, adică folosul vremelnic și veșnic. Este ceea ce Părinții Bisericii numesc” dreapta judecată”, fără de care nu putem prețui o realitate la justa ei valoare, fapt pentru care se și numește” virtutea virtuților”.

În viața de toate zilele, înțelepciunea este mult mai folositoare decât inteligența. Nu ne vine să credem că în viață vom avea mai mult folos de la copiii înțelepți decât inteligenți. Poporul în limbajul său popular l-a numit pe cel înțelept, ”om cuminte”. Cumințenia poporului nostru românesc a rămas proverbială în istoria universală a omenirii.

S-ar putea întâmpla ca cineva să nu fie atât de inteligent, dar să fie înțelept și cuminte. Desigur, îmbinarea înțelepciunii cu inteligența ar aduce deosebite pliniri în viața noastră de toate zilele.

9491_frontOmul înțelept, trecându-le toate prin lumina dreptei judecăți știe când să tacă și când să vorbească. Știe care valoare merită să ocupe locul de frunte pe scara valorilor și care cel mai puțin principal. Știe cât valorează puterea și bunătatea lui Dumnezeu și cât cea a oamenilor. Cât valorează viața veșnică și cât cea vremelnică. Știe cât de mare e valoare omului ca ființă creată de Dumnezeu și câtă înclinare I se cuvine lui Dumnezeu. Va înțelege valoarea virtuților și primejdia păcatelor. Va aprecia la justa lor valoare realitățile existenței și va lupta pentru plinirea lor.

Modelul prin excelență al cumințeniei și al inteligenței rămâne peste veacuri Domnul nostru Iisus Hristos. Iar din oamenii bibliei Sf. Ap. Pavel, cel cu multă înțelepciune și inteligență.

Făcând o retrospectivă în trecut constatăm cu oarecare strângere de inimă că dacă înaintașii noștri chiar dacă nu și-au valorificat așa de mult inteligența, au aut totuși mai multă cumințenie. Au știut să folosească ceea ce a creat Dumnezeu spre binele omenirii, spre folosul ei vremelnic și veșnic. Astăzi s-ar părea că inteligența a străbătut fulgerător treptele suirii sale spre atât de multe pliniri. Dacă trecutul a fost timpul înțelepciunii, al cumințeniei, ca rod a credinței și al fricii de Dumnezeu, prezentul este timpul inteligenței, al descoperirilor tehnicii moderne, cu mari nădejdi în om și puterile lui ajungându-se la un fel de divorț între inteligență și înțelepciune. Nu rareori am avut și am convingerea că veacurile primare ale Bisericii au fost veacurile creației, iar cele prezente sunt cele ale tehnicii, ale zborurilor cosmice, veacurile marilor descoperiri atomice.

Divorțul dintre înțelepciune și inteligență a fost bine definită de un mare scriitor referitor la omul modern despre care zicea că e cu un picior în lună și cu unul în epoca de piatră. La o întâlnire mai recentă susținea că i se pare că acum e cu amândouă picioarele în epoca de piatră. E destul să ne gândim la bomba atomica care ar putea fi spre pierea noastră plinindu-se ceea ce zice Sf. Scriptură: ”pieirea prin tine Israele”.

O carte mai recentă scrisă de un teolog (Tehnică și spirit), încercă să ne convingă despre această tristă realitate, cum că tehnica datorită inteligenței a ajuns la apogeu, dar datorită infantilității noastre spirituale, a lipsei de înțelepciune s-ar putea ca să fim amenințați cu pieirea chiar datorită acestei tehnici avansate, adică am ajuns la ceea ce spune dictonul: ”a fi sau a nu fi”.

Nu ne permitem însă nădejdea, ci rămânem cu încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care toate le orânduiește spre folosul nostru. Omenirea începe a-și da seama de marea primejdie a divorțului dintre inteligență și înțelepciune, apreciind din ce în ce mai mult folosul înțelepciunii convinsă fiind de ceea ce mereu se repetă, că ”secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”. Este timpul să ne îndreptăm toată atenția spre persoana ce se numește om, spre o mai bună gospodărire a celor dinăuntru ale sale, ca să ajungă la o mai bună maturitate duhovnicească, potolind furtuni de patimi și sprijinind cu ajutorul harului, răsărirea razelor soarelui înțelepciunii, care să devină stăpână asupra inteligenței, ca împreună să rodească folos și nu nefolos, viață și nu moarte, plinindu-se ceea ce dorește Mântuitorul ca scop al venirii Sale, ca oile Sale ”să aibă viață și din belșug s-o aibă”. Altfel vom fi amenințați cu o oră, Hiroșima, cu un potop, nu cu apă ci cu foc, cu un pământ pustiu și gol. Și atunci ne întrebăm: ”Care e folosul inteligenței și al tehnicii?” Să ne păzească Dumnezeu de așa ceva.

Sursa: ”Îndrumări pentru îndreptarea și maturizarea duhovnicească a persoanei noastre” – Ioan Mihălțan, Episcopul Oradiei

[fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here