Învierea Domnului

0
506

invierea_domnului_3A treia zi, Duminecă dis de dimineaţă s-a făcut cutremur mare.

Atunci, îngerul Domnului s-a pogorît din cer, a răsturnat piatra de pe uşa mormântului şi a şezut deasupra ei. „Înfăţişarea acelui înger era luminoasă ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada”, în dimineaţa aceea a înviat Domnul nostru Iisus Hristos.

Soldaţii care păzeau mormântul Domnului s-au umplut de frică, s-au cutremurat şi au căzut la pământ ca nişte morţi.

Tocmai atunci soseau la mormânt nişte femei bune la suflet, care voiau să ungă cu miresme trupul lui Iisus. Femeile au aflat însă piatra răsturnată şi mormântul gol. Ele s-au cutremurat de spaimă. Dar îngerul cel luminat le-a liniştit şi le-a grăit aşa: „Pentru ce căutaţi pe cel viu între cei morţi? Nu este aici, ci a înviat. Iisus s-a sculat din morţi precum a zis. Veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. Duceti-vă de grabă şi spuneţi ucenicilor Lui că s-a sculat din morţi şi va merge înaintea lor în Galileia: acolo îl vor vedea”.

Femeile mironosiţe s-au întors de la mormânt Ele mergeau ca să vestească ucenicilor învierea. Dar prin grădină le-a întâmpinat chiar Iisus şi le-a zis: „Bucuraţi-vă”. Ele au căzut la pământ, au cuprins picioarele Domnului şi s-au închinat Lui.

Mai târziu şi apostolii Petru şi Ioan au venit la mormânt. Ei au intrat înăuntru şi n-au aflat acolo decât giulgiurile în care fusese înfăşurat trupul lui Iisus. Îngerul Domnului le-a grăit şi celor doi ucenici despre învierea Fiului lui Dumnezeu.

În curând, tot Ierusalimul a aflat vestea Învierii Domnului. Căci această veste mare a fost dusă de înger, de femeile mironosiţe şi de apostolii Petru şi Ioan, pe la toţi oamenii. Şi toată lumea se bucura. Doar mai marii jidovilor s-au temut şi, chemând pe ostaşii păzitori, la ei, le-au dat bani din destul şi le-au zis: „Spuneţi că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat, pe când noi dormeam. Iar de se va auzi aceasta la mai marele vostru, noi îl vom îndupleca şi pe voi fără de grijă vă vom face”. Dar minunea învierii Domnului nu a putut fi ascunsă. Ea s-a lăţit în toată lumea şi de atunci, întru cinstirea ei, serbăm sfintele Paşti.

Domnul s-a arătat încă multora…

După învierea Sa din morţi, Domnul nostru Iisus Hristos s-a mai arătat încă şi altor oameni credincioşi. Astfel, chiar în ziua învierii, Domnul i-a însoţit pe ucenicii Luca şi Cleopa în drumul lor către satul Emaus. Mântuitorul a vorbit cu ei şi le-a arătat multe învăţături din Sfânta Scriptură. În satul Emaus, toţi trei au poposit şi apoi s-au aşezat împreună la masă. Iisus a luat pânea, a binecuvântat-o şi le-a dat să mănânce. Luca şi Cleopa l-au cunoscut îndată pe Domnul şi s-au bucurat. Ei au mai rămas puţin în Emaus, iar Iisus s-a făcut nevăzut din faţa lor.

Când a venit Iisus la ucenici, Toma nu era acolo. Iar când i-au spus lui, că l-au văzut pe Domnul, Toma a zis: „Dacă nu voi vedea în palmele Lui, semnul piroanelor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul piroanelor, dacă nu voi pune mâna mea, în coasta Lui — nu voi crede!”

După opt zile, Mântuitorul a venit iarăşi în casa aceea. Acum se găsea şi Toma acolo. Iisus i-a binecuvântat pe ucenici şi a zis către Toma: „Adu degetul tău încoace şi vezi mânile şi adu mâna ta şi o pune în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios”. Apostolul Toma a făcut aşa şi apoi a grăit: „Dumnezeul meu şi Dumnezeul meu!”

Mântuitorul lisus Hristos a privit atunci spre Toma şi i-a zis: „Pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!”

Domnul Hristos cel înviat a mai rămas patruzeci de zile printre oameni. în această vreme, El s-a mai arătat ucenicilor Săi şi altor oameni. Ba a făcut încă multe minuni.

Femeile mironosiţe au găsit mormântul lui Iisus gol, iar îngerul le-a spus că Hristos a înviat din morţi. Tot acele femei s-au întâlnit cu Iisus, au stat de vorbă cu El şi s-au închinat Lui. Ucenicii Petru şi Ioan au văzut giulgiurile singure şi au luat veste de la înger. Soldaţii, care păzeau mormântul, au văzut învierea Domnului şi au ascuns-o numai pentru bani.

Mărturie despre înviere sunt Luca şi Cleopa şi toţi ucenicii, mai cu deosebire Toma. Toate aceste dovezi ne fac să mărturisim cu toată credinţa noastră, că Domnul nostru lisus Hristos, cu trupul Său, „a înviat a treia zi — după Scripturi.

Carte de religie, Preot Dumitru Călugăr

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here