Învierea lui Hristos – restaurarea armoniei paradisiace

Restaurarea Paradisului și Hristos cel înviat

0
137

inviereRestaurarea Paradisului și Hristos cel înviat

Restaurarea Paradisului -În finalul Evangheliei după Marcu se relatează întâia arătare a lui Hristos cel Înviat. Arătare care a avut loc către o femeie, Maria Magdalena, pe care deja evanghelistul o pomenește ca fiind vindecată de șapte demoni. Ucenicii care „se tânguiau” și „plângeau” nu cred în cuvintele Mariei, care le vestește cele legate de arătarea lui Iisus.

Caracteristica „necredinței” ucenicilor, pe care o cunoaștem din restul Evangheliei, este prezentă și aici

Restaurarea Paradisului -Relatarea extinsă din capitolul 24 al Evangheliei după Luca despre arătarea lui Hristos cel Înviat la doi ucenici ai Săi este rezumată aici. Având ca notă centrală informația ultimă că nici pe aceștia nu i-au crezut ucenicii. Ioannis Karavidopoulos ne prezintă caracteristica acestei relatări concise ca fiind informația că Cel înviat S-a arătat „în alt chip”. Din relatarea paralelă a lui Luca se vede că cei doi ucenici nu aparțineau cercului celor doisprezece. Și că unul dintre aceștia se numea Cleopa. Iar tradiția bisericească, prezentă și în imnografie, identifică pe cel de-al doilea cu Luca, autorul celei de-a treia Evanghelii.

În Evanghelia după Marcu se prezintă foarte pe scurt arătarea către cei unsprezece ucenici la ora mesei

Restaurarea Paradisului -Iisus mustră „necredința” și „împietrirea inimii” ucenicilor pentru că nu au primit mărturia celor care L-au văzut înviat. În acest punct numai un singur codice, W, din sec. al V-lea, care se află la muzeul Freer din Washington.Adaugă o discuție dintre Iisus și ucenici, cunoscută ca „loghion-ul lui Freer”: „Și aceia au răspuns zicând că acest veac al fărădelegii și al necredinței sub Satana este. Iar cel care nu este sub puterea duhurilor necurate va înțelege adevărul lui Dumnezeu și puterea Lui.

De aceea, descoperă-ți dreptatea Ta, au zis ei către Hristos

Restaurarea Paradisului -Iar Hristos a grăit către ei că s-a împlinit termenul anilor lui satana, dar se apropie alte prigoane. Și pentru cei ce au păcătuit Eu M-am dat la moarte, ca ei să moștenească slava duhovnicească și nestricăcioasă a dreptății din ceruri”. Stăpânia lui satana, celelalte suferințe care se apropie, jertfa lui Hristos și slava nestricăcioasă a cerului. Ne duc cu mintea la faptul că „loghion-ul” a provenit, poate, dintr-un mediu apocaliptic viu și din ideile Apocalipsei lui Ioan.

După tema necredinței ucenicilor, domnește o altă atmosferă

Restaurarea Paradisului -Dominată de porunca lui Hristos cel Înviat, de a transmite peste tot mesajul Său: „Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura”. Cercul inițial al ucenicilor lui Iisus, Biserica, trebuie să se lărgească atât de mult încât să coincidă, în cele din urmă, cu lumea întreagă. Funcția misionară este definită aici ca o lucrare fundamentală a Bisericii. Răspunsul oamenilor la propovăduire, prin faptul de a crede și de a se boteza, adică integrarea lor în Biserică, duce la mântuire.

Astfel, în locul temei „necredinței” domnește acum „a crede”

Restaurarea Paradisului -Și semnele pe care le vor putea face cei ce cred „în numele” lui Iisus. Vindecarea oamenilor demonizați, „limbi noi”, abordarea biruitoare a pericolelor, vindecarea celor bolnavi. Duhul lui Dumnezeu care vine în ziua Cincizecimii. Deja este vestit mai dinainte prin aceste cuvinte ale lui Iisus, pentru că manifestările credincioșilor prevestite aici sunt daruri ale Duhului Sfânt.

S-ar putea vorbi aici despre o „Cincizecime marciană”

Restaurarea Paradisului -La fel cum se vorbește despre „Cincizecimea ioaneică” (Ioan 20, 22). Prin poruncile lui Iisus cel Înviat, Biserica este chemată să restaureze armonia paradisiacă inițială. De dinainte de cădere, dintre om și natură. Precum și aceea dintre om și om, așa cum deja este prevestită . Această coexistență armonioasă în relatarea evanghelistului despre ispitirile lui Iisus.

Mihai Parfeni

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here