Învierea trupului

0
145

invierea trupuluiLa timpul potrivit, trebuie să aibă loc învierea trupului prin unirea sa cu sufletul, iar după această înviere trebuie să urmeze neputrezirea şi petrecerea cu Dumnezeu în veci a celor demni de acestă stare, a celor ce dini trupeşti s-au făcut duhovniceşti, capabili, asemenea îngerilor Domnului, să vieţuiască în cer. Şi noi vom fi răpiţi în întâmpinarea Domnului, în văzduh şi aşa vomj fi pururea cu Domnul.

Fiul lui Dumnezeu, făcându-se om, a murit cu trupul: sufletul lui s-a despărţit de trup, dar nu s-a despărţit de Dumnezeire; apoi, El, Inviindu-şi Trupul, S-a înălţat la cer cu slavă. Aşa se întâmplă şi cu cei ce trăiesc aici după Dumnezeu. Despărţindu-se de trup ei nu se despart de Dumnezeu; iar după înviere se vor înălţa şi cu trupul la Dumnezeu, intrând cu bucurie de negrăit acolo unde a urcat Iisus ca înaintemergător al nostru, pentru a se desfăta cu El de slava Lui care se va ivi atunci. Ei se fac părtaşi nu numai învierii Domnului ci şi înălţării Lui şi a întregii (Sale) vieţi Dumnezeieşti. Cei ce au trăit aici după trup şi n-au intrat în nici un fel de comuniune cu Dumnezeu în ceasul ieşirii lor, nu se vor învrednici de aceasta. Măcar că vor învia toţi, dar fiecare, spune Scriptura, în cinul lui. Cel care şi-a omorât aici cu duhul faptele trupeşti va trăi acolo cu o viată dumnezeiască si cu adevărat de-o fiinţă cu Hristos: iar cel ce şi-a omorât aici duhul cu poftele şi patimile – vai! va fi osândit cu cofăptaşul şi căuzaşul răutăţii şi va fi lepădat chinului de neîndurat şi neîntrerupt -morţii de a doua si fără sfârşit.

Cuvânt despre moarte, Ignatie Briancianinov

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here