Biblia pentru copii – Botezul Domnului

0
226

Ioan Botezătorul si Botezul Domnului Într-o zi Ioan L-a văzut pe Domnul Iisus, Care venea spre el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care ia asupra Sa păcatul lumii.”

Iisus avea treizeci de ani când a venit din Galileea la Iordan ca să fie botezat. Iar Ioan căuta să-L oprească pe Iisus. „Eu, zicea el, trebuie să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?”

Dar, Domnul i-a răspuns: „Aşa se cuvine să împlinim toată dreptatea”, ceea ce însemna că, în acest fel se împlinea voia lui Dumnezeu.

Pe când Iisus ieşea din apă, după botez, cerul s-a deschis şi Ioan a văzut Duhul Sfânt Care, în chip de porumbel, S-a pogorât asupra lui Iisus şi a auzit din cer vocea lui Dumnezeu Tatăl, zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit”.

Aceasta a fost prima revelaţie făcută lumii despre Sfânta Treime. S-a aflat atunci că este un Singur Dumnezeu în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

Ioan Botezătorul a spus poporului venit la Iordan: „Cel Care m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: “Acela peste Care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duh Sfânt” (adică Hristos). Şi eu am văzut aceasta şi mărturisesc că Iisus este Fiul lui Dumnezeu”. (Matei 3, 11-17; Marcu 1, 9-11; Luca 3, 21- 23; Ioan 1, 29 – 34)

Mielul lui Dumnezeu, mielul ca animal de jertfă. Ioan Botezătorul îi zicea lui Iisus Hristos Mielul lui Dumnezeu. Ii spunea asa deoarece Hristos a venit pe lume pentru ca, asemeni unui miel de jertfă, să devină jertfă întru spălarea păcatelor oamenilor şi pentru a elibera lumea din robia morţii.
Sarbatorii Bobotezei i se mai spune şi arătarea lui Dumnezeu, Teofania.

Biblia pentru copii – editată cu binecuvântarea înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove

Jurnal Spiritual