Iona… o insulă prelungită

0
150

˶Prea puțin este de invidiat acela căruia vitejia nu-i sporește la Maraton, pe câmpul luptei, ori a cărui smerenie nu se întețește între ruinele de la Iona˝.

Sfântul Columba: ˶luceafărul credinței din Scoția˝ este vestit pentru că a adus creștinismul în Scoția păgână în secolul al VI-lea d.Hr. Acest vitraliu, realizat în epoca modernă și aflat în mănăstirea de pe Iona, înfățișează numele său celt Columcille, însemnând ˶porumbel al Bisericii˝. (Scriitorul englez DR. Samuel Johnson, care a vizitat Iona în 1773)

IonaO insulă prelungită, aflată în largul coastei de vest a Scoției, Iona ocupă un loc singular în istoria spirituală a Marii Britanii. Căci, de pe această fâșie de pământ bătută de vânturi a pornit Sfântul Columba (521-597) să aducă lumina credinței creștine celor din Scoția.

Deși lipsită de măreția valurilor și a pădurilor Scoției, Iona are un farmec special. Terenul neted și cingătoarea de ape atrag continuu atenția asupra faptului că acest teritoriu e o insulă.

Spre vest se întind până la orizont apele argintii ale Atlanticului, presărate cu insulițe, spre sud apele despart insula de dealurile învăluite în ceață ale Irlandei, pământul natal al Sf.Columba, iar spre est, dincolo de o strâmtoare atât de îngustă, încât călugării puteau să-l cheme pe barcagiul de pe malul celălalt prin strigăte, se află munții vineții ai Insulei Mull.

Farmecul insulei nu rezultă exclusiv din frumusețea cadrului natural, deși lumina clară. Este vorba aici de o topografie sacră asociată direct cu viața și faptele Sf. Columba și a călugărilor săi.

În capătul de sud al insulei, de exemplu se află locul unde Columba și cei 12 însoțitori ai săi au debarcat pentru dată în 563, venind din Irlanda. De pe un deal din apropiere, Columba a privi înapoi către țara sa, căci jurase că se va stabili într-un loc din care să nu mai poată vedea Irlanda.

Mai există și Cnoc an t-Sidhein, un dâmb pe care sfântul se afla când a văzut și îngeri, și, evocând o amintire întunecată, Țărmul Alb al Călugărilor, locul unde într-o epocă ulterioară călugării de pe Iona au fost masacrați de vikingi în 986.

După moartea Sf. Columba, în 597, insula și-a păstrat timp de mai multe secole faima de centru spiritual creștin al celților.

Abația medievală de pe Iona, având în spate munții de pe insula Mull se ridică pe locul primei așezări  întemeiate de Columba. Din secolul al IX-lea până în secolul al XI-lea în cimitirul mănăstirii au fost îngropați 48 de regi ai Scoției, printre care și Macbeth, mai târziu devenit personaj în opera lui William Shakespeare.

În evul mediu, pe insulă s-a construit o biserică benedictină, ceea ce a confirmat statutul insulei ca loc aparținând curentului principal al creștinismului romano-catolic, deosebit de creștinismul celtic practica de Columba.

Ca două curente religioase se deosebeau doar prin anumite elemente de ordin practic, precum data celebrării Paștelui sau tunsoarea călugărilor. Însă de atunci încolo, Iona nu a mai exercitat vreo influență în afara imediatei sale vecinătăți.

Treptat, în decursul secolelor, in special după Reforma din secolul al XVI-lea, biserica mănăstirii și celelalte clădiri au decăzut, devenind ruine pitorești vizitate de călători. Importante lucrări de restaurare s-au desfășurat în trei etape, între 1874-1876, 1902-1910 și începând din 1938 până astăzi.

Deși vizitatorii sunt atrași în principal de mănăstirea medievală, ceea ce conferă insulei cu caracter unic, este prezența pretutindeni a Sfântului Columba. El s-a născut într-o regiune muntoasă sălbatică din Donegal, în nord-vestul Irlandei, în 521.

Columba a colindat țara în lung și în lat timp de 15 ani predicând și înființând sute de mănăstiri și biserici, inclusiv cea din Durrow și cea din Kells, cunoscută pentru Evangheliarul împodobit cu miniaturi. În tot acest timp el și-a exersat aptitudinile organizatorice și de conducere, care îi vor servi mai târziu atât de bine.

Locuri sacre – acolo unde cerul și pământul se întâlnesc, de James Harpur

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here