Iov, chipul răbdării şi ascultării fața de Dumnezeu

0
236

6 mai: Sfântul şi Dreptul Iov mult-răbdătorul
Fapte 8, 26-39; In 6, 40-44

Iov este chipul răbdării şi ascultării faţă de Dumnezeu în Vechiul Legământ. El a trăit în ţinutul Avsitidei din Siria.

Unelte duhovniceşti pentru adevăruri duhovniceşti

Când cineva ne spune: „Dovedeşte-mi că Dumnezeu există, şi am să cred”, noi îl întrebăm:
„Ce înţelegi prin dovedire? Vrei să spui o dovadă logică? Este Dum­nezeu o teoremă geometrică, ca să fie dovedit logic? Vrei o dovadă ştiinţifică? Dar este Dumnezeu o substanţă materială pe care o putem pune într-o eprubetă ca să o analizăm?”

Există dovezi diferite în funcţie de lucruri. Cum spunea George Buttric:

„Alta este dovada pentru cartofi, alta pentru poeme, alta pentru persoane şi alta pen­tru Dumnezeu”.

Dovedirea lui Dumnezeu este descoperirea Lui personală, nu prin logică sau ştiinţă, ci prin credinţă, prin dăruirea vieţii tale, prin rugăciune, prin po­căinţă, prin Sfânta Scriptură, Biserică, Sfintele Taine. Acestea sunt uneltele pe ca­re le folosim ca să-L descoperim pe Dumnezeu, Care este Duh şi Adevăr.

Folosim unelte duhovniceşti ca să descoperim adevăruri duhovniceşti. Credinţa în Dumne­zeu nu e deloc iraţională, nu contrazice raţiunea; este mai presus de raţiune, deci şi de logică sau de demonstraţia ştiinţifică.

La urma urmei, dacă L-am putea analiza pe Dumnezeu în eprubetă şi L-am putea înţelege logic, nu ar mai fi Dumnezeu. Noi am fi Dumnezeu.

Troparul Dreptului Iov

Bogăţia bunătăţilor lui Iov văzând vrăjmaşul drepţilor, s-a meşteşugit a o fura şi rupând turnul trupului, comoara Duhului nu o a furat, că a aflat întrarmat sufletul celui fără de prihană; iară pe mine şi golindu-mă m-a robit. Deci întâmpinându-mă mai-nainte de sfârşit, izbăveşte-mă de cel viclean, Mântuitorule, şi mă mântuieşte.

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris

Jurnal Spiritual

Puteti accesa: https://jurnalspiritual.eu/istorioare-morale-credinta-si-rabdarea-lui-iov/