Istoria apariției Bisericii – Sfânta Liturghie

0
83

SfSfânta Liturghie are rolul de a şterge distanţa dintre om şi Dumnezeu, de a ne reuni cu El. Pe parcursul aceste slujbe se petrece taina cuminecăturii, care este înfăptuită, conform doctrinei ortodoxe, de însuţi Hristos (prin preot). Hristos pătrunde cu Sfinţenia sa pâine aşi vinul – darurile Sale sfinte, care, la un moment dat, devin Trupul şi Sângele Mântuitorului – umplând cu prezenţa Sa fiecare credincios care se împărtăşeşte. Liturghia este alcătuită din trei părţi, care urmează una după alta fără pauze: proscomidia (este săvârşită încet, în altar, în timpul citirii în biserică a ceasurilor 3 şi 4 şi se încheie prin clădirea bisericii), rugăciune catehumenilor (începe prin exclamarea preotului, „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!” şi se termină cu vorbele diaconului „Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi!”) şi liturghia credincioşilor (începe cu imnul Heruvicului „Noi care pe heruvimicu taină închipuim). Pe de o altă parte, slujba simbolizează desfăşurarea vieţii pământeşti a lui Iisus Hristos, naşterea Omului – Dumnezeu în Betleem şi închinarea magilor., botezul, ieşirea la predică şi însăşi predica, intrarea în Ierusalim, calea spre Golgota, înfăţişarea lui Hristos înviat şi Înălţarea Lui. Pe de altă parte Liturghia este Cina cea de Taină, care se înoieşte în fiecare zi şi se prelungeşte necontenit, unde Iisus Hristos a săvârşit pentru prima oară Taina euharistiei. De aceea Sfânta Liturghie nu este inclusă în cercul zilnic al slujbelor – ea se află într-un spaţiu extratemporal, în aşa mod fiecare am care se împărtăşeşte devine participant al Cinei de Taină. Acest fapt este confirmat de reunirea reală a credincioşilor cu Hristos. Conform tradiţiei, păcatul lui Adam şi Eva i-a îndepărtat pe oameni de Dumnezeu şi numai puterea Harului Divin poate restabili această legătură. În Biserica Ortodoxă există mai multe ritualuri sfinte, prin intermediul căruia Dumnezeu îi dăruieşte omului Harul Divin. Aceste ritualuri se numesc taine, precum sunt botezul, mirungerea, spovedania, împărtăşania, cununia, maslu, preoţia. Unele taine se săvârşesc permanent cum ar fi (spovedania, împărtăşirea), altele – în măsura necesităţii (maslul), la unele omul participă o dată în viaţă (botezul, mirungerea, cununia), iar altele, probabil îi vor rămâne necunoscute (preoţia este destinată doar bărbaţilor care au decis să-şi dedice viaţa slujirii pastorale). Tainele reprezintă o anume succesiune de rugăciuni şi ritualuri. În bibliotecile bisericeşti şi în librării sunt broşuri cu explicaţia succesiunii tainelor. Pentru a înţelege mai bine slujba, este necesar să facem cunoştinţă cu structura ei. În Biserica Ortodoxă Română, diferite taine se săvârşesc în timp diferit. Astfel spovedania şi împărtăşania sunt incluse incluse în componenţa slujbei zilnice (de seară şi dimineaţă). Maslul, în practica actuală, se ajustă slujbelor în perioada Postului Mare. Tainele botezului şi cununiei formează slujbe separate, care sunt săvârşite la solicitarea credincioşilor. Timpul botezului sau cununiei se stabileşte împreună cu preotul, cel mai des aceste slujbe sunt efectuate după liturghie, după terminarea lor este obişnuit să i se propună preotului o remunerare (celelalte taine se săvârşesc gratis).

Biserica Ortodoxă – Svetlana Rudvevskaia

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here