Istoria este făcută de fapt de marii gânditori şi oameni de acţiune

0
195

Istoria este făcută de fapt de marii gânditori şi oameni de acţiune şi nu reprezintă decât omenirea influenţată necontenit de caracterele mari, de conducători, principi, preoţi, filosofi, oameni de stat, şi patrioţi, adevărata aristocraţie umană.

Carlysle a demonstrat într-adevăr, că istoria nu este de fapt nimic altceva decât istoria oamenilor de seamă. El caracterizează şi determină epocile vieţii naţionale, iar influenţa lor este tot atât de activă pe cât este de retroactivă. Deşi spiritul le este, într-o măsură oarecare, un rezultat al timpului, cu toate acestea spiritul public este în mare măsură creaţia lor. Acţiunea lor personală este cauza evenimentelor.

Ei au gânduri mari, care, intrând în circulaţie, devin fapte. În felul acesta şi-au început primii reformatori acţiunea, iniţiind astfel şi libertatea noii concepţii de viaţă.

Emerson era de părere, că fiecare instituţie trebue să fie considerată ca prelungirea umbrei unui om de seamă: islamismul a lui Mohamed, puritanismul a lui Calvin, iezuitismul a lui Loyola, quakerismul a lui Wesley, iar aboliţionismul a lui Clarkson.

Oamenii de seamă imprimă vremii şi poporului caracteristica spiritului lor, după cum a influenţat Luther, Germania, iar Knox, Scoţia.  Dacă există un om care să fi imprimat mai mult ca oricare altul spiritul său Italiei, acesta este Dante. În decurs de secole, în timpul decadenţei Italiei, cuvintele lui au fost îndreptarul, farul tuturor oamenilor de seamă.  El a fost heroldul libertăţii Italiei, căci din dragoste pentru ea a îndurat persecuţii, exilul şi moartea. A fost totdeauna cel  mai naţional, mai iubit şi mai citit poet al Italiei. De la moartea sa, toţi italienii culţi au ştiut pe dinafară pasagiile mai însemnate ale operelor sale. Elanul vieţii lor a fost însufleţit de sentimentele  sale şi prin aceasta Dante a influenţat istoria patriei lor comune.

„Italienii”, scrie Lord Byron în 1821, „vorbesc ca Dante, scriu ca Dante, gândesc ca Dante, îl visează pe Dante şi aceasta în aşa măsură, încât ar fi ridiculi, dacă n-ar fi demni de toată admiraţia noastră”.

“Fii om de caracter!…”, Samuel Smiles. EDIŢIA II-a , CUGETAREA, București