Istorisire despre un arhiereu care s-a turcit şi despre un om afurisit de el

0
125

istorisireÎn ţinuturile ţării turceşti era un arhiereu, care, fiind în eparhia sa, s-a întâmplat de i-a greşit un creştin cu o oarecare greşeală, iar el l-a afurisit. Apoi, nu după multă vreme, după judecăţile lui Dumnezeu, acel arhiereu, părăsind creştinătatea şi turma sa, s-a dus la împăratul turcilor şi, lipindu-se de păgânătatea lor, s-a turcit. Şi turcindu-se, împăratul l-a pus paşă mare şi sfetnic împărătesc. Deci, trăind arhiereul multă vreme în acea păgânătate, acel om creştin care era legat de el a murit şi nu s-a îngrijit să ia dezlegare de la arhiereul turcit, socotind el că dacă vlădica s-a turcit, acea legătură făcută de el nu mai are nici o putere înaintea lui Dumnezeu.

După şapte ani, săpându-se o groapă pentru un alt creştin, alături de cel afurisit, l-au găsit în întregime neputrezit. Deci copiii aceluia, socotind cu de-amănuntul de cine ar fi fost afurisit tatăl lui, şi-au adus aminte că a fost legat de acel arhiereu, care s-a turcit, însă ei, necrezând că s-a prins acea afurisenie de la acel arhiereu, care s-a abătut de la creştinătate, au chemat alt arhiereu ca să-l dezlege. Dar n-a putut, căci Dumnezeu voia întoarcerea şi mântuirea acelui suflet rătăcit. Şi cu sfatul arhiereului locului, s-au dus la acel arhiereu turcit şi abia cu multe daruri au reuşit să ajungă la el, căci era mare boier împărătesc. Şi intrând arhiereul la el, a cerut ca să-i vorbească ceva în taină. Şi intrând într-o cameră tainică, arhiereul i-a spus:

–       Când erai arhiereu al turmei lui Hristos, ai afurisit un creştin, şi acum, după şapte ani, este neputred.

Iar el a zis:

–       De vreme ce este aşa, peste puţină vreme voi veni în acea parte, fiindcă mă va trimite împăratul şi voi vedea dacă este aşa precum zici. Deci duceţi-vă cu pace la casele voastre.

Peste puţină vreme acel om împărătesc, care mai înainte a fost arhiereu, a fost trimis cu treburi împără­teşti în acea parte unde fusese păstor. Ajungând la acel oraş, a poruncit să-l scoată pe cel afurisit. Şi dacă l-a văzut, i s-a făcut milă de el şi a lăcrimat. După aceea a intrat în altar şi, luând epitrahilul şi omoforul şi punându-le pe grumajii lui, a ieşit la groapa mortului. Şi citind acolo rugăciunile cele de iertare, îndată cel afurisit s-a dezlegat înaintea tuturor. Văzând aceasta cel ce a fost arhiereu şi cunoscându-şi păcatul lui şi batjocura dracilor, a intrat în biserică şi îngenunchind înaintea a tot poporul a strigat cu mare glas: „Doamne, Iisuse Hristoase, Te-am părăsit, dar Tu nu m-ai părăsit. Ci de acum înainte primeşte-mă pe mine, oaia cea rătăcită. Că, nădăjduind la mila Ta cea nemărginită, nu mă voi mai întoarce la căile cele rătăcite”.

Iar slugile lui, care au venit cu el de la curtea împărătească, auzind toate acestea, au intrat în biserică şi l-au tăiat cu săbiile lor bucăţele. Şi aşa viteazul mărturisitor şi arhierei lui Hristos s-a sfârşit în bună mărturisire. Amin.

Fapte minunate de la părinţi atoniţi, Arhimandrit Ioanichie Bălan

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here