Iubi-Te-voi, Doamne!

0
297

Iubi-Te-voi, Doamne, e cântarea ce-mi deschide toate lacătele fiinţei.
Lacătele groase ale împietririi, nesimţirii sufleteşti şi ale neputinţei
De a persista în bine, iubire şi nădejde, pace şi răbdare, smerenie şi credinţă.
Iubi-Te-voi, Doamne, e cântarea care îmi înveşmântă sufletul în umilinţă.
E cântarea care îmi ia vălul de pe ochii sufletului şi-i umple cu lacrimi de căinţă,
Cu lacrimi dulci de iubire adâncă şi fierbinte, ce topesc gheaţa uitării de Dumnezeu,
Cu lacrimi de dor sfâşietor de Cer, cu lacrimi ce albesc Haina sfântă a Botezului meu.

Iubi-Te-voi, Doamne, e cântarea pe care aş asculta-o: iar şi iar, la nesfârşit.
Iubi-Te-voi, Doamne, e cântarea ce-mi sensibilizează puternic, sufletul amorţit.
E cântarea divină care îmi face întreaga fiinţă să vibreze, e o declaraţie de iubire,
O declarație pentru Doamne – Vârtutea, Scăparea, Nădejdea şi Izbăvitorul meu-
O declaraţie, care aş vrea să umple inima Domnului nostru drag de sfântă fericire.
Nu am glas îngeresc să cânt cu gura acest profund imn davidic din Psaltire,
Dar îl cânt cu mintea, inima și sufletul, și așa îl voi cânta și azi, și mâine, și mereu.

Iubi-Te-voi, Doamne, pentru iubirea Ta părintească, pentru iubirea Ta infinită.
Iubi-Te-voi, Doamne, pentru darul prețios al vieții, pentru Creația Ta slăvită.
Iubi-Te-voi, Doamne, pentru grija și milostivirea Ta, pentru darurile bogate.
Iubi-Te-voi, Doamne, pentru că îmi ierți cu iubire, ale mele greșeli și păcate.

Iubi-Te-voi, Doamne, pentru Răstignirea Ta, pentru că și azi din iubire Te jertfești.
Iubi-Te-voi, Doamne, fiindcă prin Sfânta Taină a Împărtășaniei, cu noi Te unești.
Iubi-Te-voi, Doamne, fiindcă ne ajuți să ne înălțăm și să înaintăm spre Înviere.
Iubi-Te-voi, Doamne, Taină peste toate, Izvor de Adevăr, Smerenie, Viață, Iubire.

Iubi-Te-voi, Doamne, pentru iubirea, mijlocirea și ajutorul prietenilot Tăi – Sfinții.
Iubi-Te-voi, Doamne, pentru Măicuța Sfântă – Apărătoarea noastră și Modelul iubirii.
Iubi-Te-voi, Doamne, pentru ocrotirea îngerilor noștri păzitori – mesagerii luminii.
Iubi-Te-voi, Doamne, pentru că ești Izvorul vieții mele, Izvorul curajului și puterii,
Ce mă ajută să scap din lanțurile vrășmașilor mei și să mă ridic din mâlul pierzării,
Ce mă ajută să mă vindec de orbirea spirituală și să nu pierd nădejdea mântuirii.
Iubi-Te-voi, Doamne, pentru că îmi ești Tovarăș și Izbăvitor pe drumul Crucii.

Iubite-voi, Doamne – Vârtutea, Scăparea, Nădejdea şi Izbăvitorul meu!
Iubite-voi, Doamne, asa Îți voi cânta mereu cu sufletul, Bunule Dumnezeu!

Cristina Toma