Iubi-Te-voi, Sfinte Nectarie – Bunicuţul meu din Cer!

0
323

Când sunt împovărată de grijile şi necazurile vieții și mă simt copleșită de acestea,
Uneori cad în deznădejdea care paralizează și ține sufletul în întuneric – deznădejdea rea –
Alteori ridic ochii la Cer şi cred cu tărie că: Maica Domnului mai strălucitoare decât soarele
Mă acoperă cu mantia iubirii de mamă, mă acoperă cu mantia blândeții și bunătății Sale
Şi Sfântul Nectarie ,,Bunicuţul’’ meu din cer – Dar de la Doamne – mi-e înger păzitor.
Cu glasul inimii îi cânt Acestuia, un cântec de slavă, un cântec scris cu note de iubire şi dor.

Iubi-Te-voi, Sfinte Nectarie, pentru că eşti al meu drag Sfânt ocrotitor.
Iubi-Te-voi, Sfinte Nectarie, pentru al Tău grabnic şi necondiţionat ajutor.
Iubi-Te-voi, pentru nemăsurata Ta iubire, Sfinte, de mari minuni făcător
Iubi-Te-voi, Sfinte Nectarie, pentru că-mi vindeci cu iubire, răni adânci ce dor,
Răni adânci săpate de răutatea dinlăuntrul meu şi a celor din jurul meu,
Răni adânci săpate de invidie, egoism, nedreptate – răni ale păcatului greu.
Iubite-voi, Sfinte Nectarie, pentru că îmi ştergi ochii trupului şi inimii
De lacrima amară a urii, tristeţii, singurătăţii, judecăţii şi nemulţumirii.

Iubi-Te-voi, Sfinte Nectarie, pentru că Tu eşti Bunicuţul meu tare blând.
Eşti bunicuţul meu milostiv şi bun, căruia nu-i voi putea mulţumi nicicând
Pentru infinitele daruri frumoase şi de folos – daruri binecuvântate, minunate-
Daruri ce mi-au bucurat sufletul şi inima, daruri în sfântă iubire înveşmântate.

Mă copleşeşti cu iubirea Ta, ce-mi dă putere să mă ridic când sunt doborâtă de Cruce,
Când mă simt singură, neajutorată, neînţeleasă, fără sprijin care de jos să mă ridice.
Iubirea Ta îmi uşurează poverile, chinurile şi suferinţele, iubirea Ta mă înaripează
Cu credinţă tare şi cu nădejdea mântuirii, iubirea Ta, întreaga-mi viaţă înseninează.
Iubirea Ta e soare luminos, ce-mi topeşte cu căldura lui, gheaţa nesimţirii sufletului.
Iubirea Ta e pentru mine, comoară divină de mare preţ, e comoară nepreţuiţă a Harului
Ce-mi curăţeşte întreaga fiinţă de mâlul păcatului, ce-mi îmbată sufletul de dor,
De dor de Doamne, de dor de Cer, de dor de Acasă, de dor de-al Vieţii – Izvor.

Iubirea Ta e o iubire dulce, ce mă îmbrăţişează cu braţe de bunic calde şi ocrotitoare.
Iubirea Ta e ancoră tare în toate furtunile vieţii mele, e izvor de rugăciune mijlocitoare,
De rugăciune neadormită, ce mă fereşte şi mă apără de primejdiile ce mă pasc la tot pasul,
De rugăciune de foc, de rugăciune curăţitoare şi vindecătoare, ce mă ridică din tot abisul.
Din tot abisul grijilor, temerilor și fricilor mele, din tot abisul în care m-a aruncat păcatul.

Iubirea Ta îmi preschimbă sufletul dintr-o buruiană, într-o floare gingaşă, minunată,
Într-o floare cu petale viu colorate în culorile speranţei, într-o floare puternic înmiresmată
Cu parfum de lăcrămioare de: bucurie, dor de bun şi frumos – lăcrămioare de recunoştinţă –
Cu parfum de lăcrămioare pure şi curate, lăcrămioare divine de sinceră şi adâncă căinţă.

Iubirea Ta îmi descătuşează energiile creatoare şi forează adânc în peştera sufletului meu,
Scoţând afară resurse pe care nu ştiam că le posed, resuse nebănuite – daruri de la Dumnezeu –
Ce mă ajută să îmi înmulţesc talnţii şi să nu mi-i îngrop în egoim, indiferenţă şi lene grea,
Ce mă ajută să dau viaţă visurilor îndrăzneţe şi să-mi împlinesc frumos şi bine, menirea mea.

Iubi-Te-voi, Sfinte Nectarie, pentru că Tu scoţi la iveală, copilul pur, sincer şi timid din mine,
Care cu o îndrăzneală şi o sinceritate copilărească îţi împărtăşeşte toate secretele ascunse bine
De toţi cei ce nu îl înţeleg şi sunt indiferenţi la nevoia lui de dialog, la nevoia lui de comuniune.
Tu eşti confidentul meu, Tu eşti cufărul secretelor, frământărilor, întrebărilor şi dilemelor mele.

Tu eşti Bunicuţul meu drag, căruia nimic nu-i pot ascunde şi de care nu mi-e niciodată ruşine
Să mă descopăr şi cu defecte, nu numai cu calităţi, şi cu păcate, nu numai cu virtuţi creştine,
Să mă descopăr şi cu întuneric adânc, nu numai cu lumină, şi cu neputinţe, nu numai cu realizări,
Şi cu iadul, nu numai cu Raiul din inima mea, să mă descopăr cum sunt, cu toate ale mele stări.

Iubi-Te-voi, Sfinte Nectarie, pentru că nu te superi niciodată când strig cu îndrăzneală la Tine,
Când înalţ un strigăt disperat de ajutor pentru semenii mei încercaţi de ispite sau pentru mine.
Iubi-Te-voi, Sfinte Nectarie, pentru că îmi îndeplineşti toate rugăciunile plăcute lui Dumnezeu.
Iubi-Te-voi, Sfinte Nectarie, pentru că mă ajuţi grabnic şi nu mă laşi niciodată singură, la greu.

Sfinte Nectarie, inima îmi cântă pe note de veşnică iubire, pe note de recunoştinţă profundă
Pentru izvorul bogat al milelor tale, pentru izvorul bogat, care cu binecuvântări sfinte mă inundă.
Sfinte Nectarie, sunt atât de fericită că Tu eşti Bunicul meu din Cer şi-I mulţumesc lui Doamne,
Că m-a binecuvântat să-mi fii ,,înger păzitor’’ cu aripi de iubire şi lumină pe-a vieţii mele, Cale.
Îi mulţumesc lui Doamne, în fiecare clipă pentru toate binecuvîntările ştiute şi neştiute ale Tale
Şi Te voi iubi cu o iubire infinită, aşa cum îşi iubesc nepoţii pe bunicii lor, cu o iubire curată.
Iubi-Te-voi, Sfinte Nectarie, Bunicuţul meu drag din Cer, şi azi, şi mâine, în viaţa mea toată!

TE IUBESC, TE IUBESC, TE IUBESC, SFINTE NECTARIE, BUNICUŢUL MEU DIN CER!

Cristina Toma