Iubirea de Dumnezeu și de aproapele e cheia mântuirii

0
195

iubirea

De vrem să petrecem și să ne veselim în Rai cu îngerii,
Să învățăm cu credință și sârguință lecțiile iubirii!
Să ne rugăm să dobândim virtutea iubirii și milostivirii,
Să ne rugăm să fim atinși de aripa îngerească a compasiunii!
Să ne rugăm să fim următori vrednici ai Lui Hristos,
Să ne rugăm să fim oameni buni, cu suflet frumos!
Să ne rugăm să fim precum milostivul samaritean,
Ca să putem revărsa în jur- iubire, din al inimii ocean!

Să ne luăm pe milostivul samaritean, model în viață,
Să punem în fapte, tot ce credința ne-ndeamnă și ne-nvață!
Să îmbrăcăm pe cei goi, fără de haină,
Să încălțăm pe cei desculți în prag de iarnă,
Să dăm celor flămânzi din bucatele noastre de pe masă,
Să dăm celor însetați să bea apă dintr-o cană frumoasă,
Să cercetăm pe frații de la-nchisoare,
Să le fim oază de-mbărbătare și încurajare,
Să ștergem lacrimile amare ale orfanilor îndurerați,
Să vizităm bătrânii singuri, în căsuțele lor modeste, lăsați
De copii și nepoți, ce pe meleaguri străine au plecat
Sau de cei ce de soarta părinților lor nu le-a mai păsat!
Să mergem și în aziluri să dăruim oîmbățișare sau măcar o floare,
Să ascultăm povești triste de viață și să aducem puțină alinare!
Să ștergem și lacrimile văduvelor de pe obraz,
Ce curg din belșug în urma greului lor necaz,
Să le insuflăm acestora, nădejde și credință,
Să le fim umăr de nădejde în a lor suferință!
Să vindecăm cu iubire și bunătate, boala sufletească,
Să îngrijim cu răbdare pe semenul cu boală trupească!
Să dăm un sfat înțelept când Domnul ne luminează,
Să dăruim fără zgârcenie, zâmbete ce viața-nfrumusețează!
Să fim un far în întunericul oricei dureri,
Să ne ajutăm aproapele să-și care ale lui poveri!
Să fim purtătorii aproapelui pe targa rugăciunii,
Să fim vindecători ce folosesc doar pansamentul iubirii!

Să nu fim insensibili, cu sufletul împietrit,
Să trecem – orbi, pe lângă cel ispitit sau necăjit,
Să nu fim precum preotul sau ca acel levit
Din Pilda Mântuitorului, ce din drumul lor nu s-au oprit
Să dea o mână de ajutor aproapelui lor, de tâlhari rănit!

Să fim precum samariteanul ce s-a oprit pe cale,
Să ajute pe aproapele lovit și să-i lege rănile sale,
Să toarne untdelemn și vin pe ele, durerea să aline,
Să-i caute adăpost și costul lui, cu doi dinari să achite,
Să roage gazda de cel rănit să aibă grijă bine,
Până când din al lui drum, el revine!

Să fim precum Samariteanul din pilda Lui Hristos,
Să fim creștini cu sufletul sensibil și milos,
Să nu judecăm pe cei ispitiți de cel viclean și rău,
Să-i ajutăm și să-i sprijinim să se ridice din orice hău,
Să fim credincioși următori ai Lui Hristos!
Să fim oameni ce nu se împiedică de prejudecăți,
Să iubim, să fim solidari și prieteni cu oamenii toți,
Să-i iubim și pe cei de alt neam sau etnie,
Să-i iubim și pe cei aflați în sărăcie,
Să-i iubim și pe cei albi și pe cei negri,
Să-i iubim și pe cei închiși, nu numai pe cei liberi,
Să-i iubim și pe dușmani, nu numai pe cei ce ne sunt prieteni!

Și atunci putem spune că am învățat lecția iubirii.
Am învățat ce-nseamnă iubirea necondiționată,
Am învățat cât de frumoasă și de minunată
E starea milostivirii, solidarității și compasiunii,
E starea ajutorărării, prieteniei și comuniunii,
E starea ce-a trăit-o samariteanul milostiv,
E starea ce-o trăiește autenticul creștin,
E starea din spațiul Învierii Lui Hristos,
Unde totul e minunat de frumos și de luminos.
E starea ce te apropie de Rai, de Acasă,
E starea cea mai frumoasă și mai prețioasă.

Să ne dorim cu toții să trăim această stare,
Să ne dorim cu toții să nu trecem alături de cale,
Ca să nu rătăcim drumul spre Cer, spre Hristos
Și să ajungem în Iadul neiubirii, cel întunecos!

Să ne dorim să fim și noi modele de milostivi samariteni,
Să ne dorim să fim iubitori, altruiști și autentici creștini,
Cu sufletul o floare de compasiune,
Cu sufletul o floare de empatie!

Această poezie o dedic Pr. Munteanu Petru – preot paroh la Biserica ,,Sfinții Voievozi’’ din comuna Săvinești, județul Neamț și colaboratorilor Sfinției Sale, în semn de aleasă prețuire și adâncă recunoștință pentru tot ce înfăptuiesc frumos și de folos pentru semenii noștri aflați în diverse nevoi, la Centrul de servicii sociale “Samariteanul milostiv”

Cristina Toma

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here