Iubirea e scopul, esenţa şi forţa de neînvins a vieţii

0
665

iubireaIubirea îți înveșmântă inima în căldură şi lumină,
Iubirea îți înveșmântă inima în fericire divină.
Iubirea e muzica celestă a sufletului şi a inimii
Iubirea e scopul, esenţa şi forţa de neînvins a vieţii.

Iubirea îți dăruiește aripi fermecate cu care zbori
Până la stele, până la lună, până la cerul pictat cu nori.
Iubirea îți innaripează sufletul cu bucurie şi speranţă,
Iubirea îţi dă curaj, putere să înfrunţi totul în viaţă.

Iubirea autentică se ţine de mână cu credinţa şi nădejdea.
Iubirea autentică alungă teama de viitor şi grija zilei de mâine.
Iubirea autentică te împrieteneşte cu modestia şi simplitatea.
Iubirea autentică te înţelepţeşte să descifrezi ale vieţii – taine.

Iubirea te învaţă lecţia comuniunii şi prieteniei.
Te învaţă lecţia compasiunii, empatiei, omeniei.
Te învaţă lecţia dăruirii, solidarităţii şi altruismului.
Iubirea te eliberează din lanţurile invidiei şi egoismului.

Iubirea te ajută să ierţi orice răutate, orice ofensă, orice nedreptate.
Iubirea nu te mai lasă să vezi întunericul dinlăuntrul aproapelui tău
Şi-ţi insuflă dorinţa de a schimba în frumos şi bun, tot ce e urât şi rău.
Iubirea îţi dăruieşte ochelarii prin care frumoase, le vezi pe toate.

Iubirea îţi învesmântă inima şi sufletul în blândeţe şi bunătate.
Iubirea îţi alungă din minte orice gând de judecată şi osândire.
Iubirea îţi vindecă sufletul rănit de orice durere, minciună, falsitate.
Iubirea e comuniune, e a sufletelor pereche – divină şi profundă unire.

Iubirea ce izvorăşte din Hristos nu iubeşte pe alese şi sărite.
Iubirea ce izvorăşte din Hristos iubeşte şi pe cel urât şi pe cel frumos.
Iubeşte şi pe sărac şi pe bogat şi pe cel virtuos şi pe cel păcătos.
Iubeşte şi pe cel alb şi pe cel negru şi pe cel înţelept şi pe cel fără minte.
Iubeşte şi pe cel slab şi pe cel gras şi pe prieten şi pe aprigul duşman.
Iubeşte şi pe copil şi pe bătrân şi pe român şi pe armean sau pe ţigan.

Iubirea e cheia pe care Doamne ţi-o dăruieşte să deschizi uşa Raiului.
Iubirea e cheia care deschide toate uşile ferecate ale sufletului,
Ca să intre credinţa, nădejdea, lumina, smerenia, pacea, dăruirea, bucuria,
Răbdarea, iertarea, speranţa, voinţa, curajul, puterea, adevărul, hărnicia.

Iubirea e baghetă fermecată ce transformă întunericul în lumină.
Iubirea e aripă de înger, e virtute dumnezeiască, e parfumul, elixirul vieţii.
Iubirea e soare ce luminează şi încălzeşte şi pe cei buni şi pe cei răi.
Iubirea e ploaie ce cade şi peste cei nedrepţi şi peste cei fără de vină.

Iubirea e binevoitoare, e îndelung răbdătoare, e gând curat, e armonie.
Iubirea pe toate le transformă în poveste, în basm fermecat, în bucurie.
Iubirea e inocenţă, e tandreţe, e devotament, e sensul vieţii, e duioşie.
Iubirea e cadoul cel mai frumos şi mai preţios pe care ţi-l dăruieşti ţie.

Iubirea e revărsare tumultoasă de gânduri, trăiri frumoase, e sentiment minunat.
Iubirea amarul îl preschimbă în dulce şi orice teamă în siguranţă de nezdruncinat.
Iubirea transformă nimicul într-un colos, iubirea e imposibilul atins.
Iubirea e plină de minuni, e putere misterioasă ce pătrunde în orice abis.

Iubirea e bucuria aproapelui tău, e lacrima durerii celui de lângă tine.
Iubirea e umăr tare, pe care orice semen în suferinţă poate să se sprijine.
Iubirea e zâmbet cald şi sincer- mesager al bucuriei, speranţei, comuniunii.
Iubirea e sfat înţelept, îmbrăţişare blândă cu braţele sufletului şi ale inimii.

Iubirea e muza celor ce Doamne le-a dăruit talantul creativităţii nemuritoare.
Iubirea e lumânare ce arde cu flacăra dăruirii de sine, cu flacără nepieritoare.
Iubirea e limbaj universal înţeles şi de cel mut şi de cel surd şi de cel fără de vedere.
Iubirea e cununa virtuţilor morale şi creştine, e izvor nesecat de Har şi de sfinţire.

Iubind pe oricine, oricum, oriunde, păşeşti pe ultima treaptă de desăvârşire.
Împlinind cu credinţă poruncile iubirii primeşti în dar cununa preţioasă a mântuirii.
Iubind necondiţionat şi autentic devii următor vrednic al Lui Hristos – Izvor de iubire.
Iubind necondiţionat învingi timpul, distanţa, dărâmi zidurile groase ale împietririi.

Iubind cu iubirea infinită a Lui Hristos ţi-ai înmulţit talanţii, ţi-ai împlinit menirea,
Iubind cu iubirea Lui Hristos ai găsit drumul spre Acasă, ai gustat nemurirea.

Cristina Toma

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here