Iubirea sfântă, în puterea și strălucirea ei

0
189

angel_luminaBinecuvântat să fi Tu, Tată ceresc, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, că Te-ai îndurat de mine și Ți-ai adus aminte de un sărac ca mine. O, Părinte al îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, Îți mulțumesc că binevoiești să mă mângâi pe mine nevrednicul, în necazul meu. Te binecuvântez în toată vremea și Te laud în vecii vecilor. O, Doamne, Dumnezeul meu, dragostea mea cea sfântă, când vei veni să locuiești în inima mea, vor sălta de bucurie toate cele dinlăuntrul meu. Tu ești slava și veselia inimii mele. Tu ești nădejdea și scăparea mea în ziua necazului meu.

Dar fiindcă sunt încă slab în iubire și nestatornic în virtute, de aceea am nevoie să fiu întărit și mângâiat de Tine. Cercetează-mă dar des și îndreptează-mă după adevărul Tău. Scapă-mă de patimi și tămăduiește-mi inima de toate poftele necurate, pentru ca, tămăduit de orice patimă și curățit de orice poftă rea dinlăuntrul meu, să fiu în stare a iubi, să fiu tare în suferință și neclintit în răbdare.

Mare lucru este dragostea! Numai ea ușurează toate greutățile și face pe om în stare să sufere toate necazurile vieții, cu inima neschimbată. Dragostea își duce sarcina fără să-i simtă greutatea și îndulcește ce este amar. O, scumpă dragoste a lui Iisus! Tu aprinzi în om râvna spre fapte mari și-l întărești spre altele și mai mari. Adevărata dragoste caută tot în sus; ea nu se tăvălește în noroiul pământului. Ea vrea să fie slobodă și desfăcută de legăturile lumii, pentru ca să-și poată înălța privirea spre Dumnezeu, neîmpiedicată nici de bunurile nici de relele acestui veac. Nimic nu este mai dulce ca dragostea, nimic mai tare ca ea, nimic mai sus ca ea, nimic mai bun ca ea în cer și pe pământ, căci dragostea este din Dumnezeu și de aceea, înălțându-se deasupra tuturor făpturilor, numai în Dumnezeu își află odihna.

Cine are dragoste, aleargă, zboară, se bucură, este slobod și nimic nu-l ține. Dragostea dă putere pentru toate și are de toate în toate, pentru că nu-și găsește odihnă decât în Cel-Preaînalt, din care izvorăște și de la care vine orice lucru bun. Dragostea nu se uită la daruri, ci mai pe sus de toate darurile se ridică la Dăruitor. Adeseori dragostea nu cunoaște măsură și râvna ei se înflăcărează peste măsură. Dragostea nu simte nici o greutate, nu știe de osteneală, se apucă de lucruri care sunt mai pre sus de puterea ei și nu zice niciodată „nu pot”, având încredințarea că poate toate. Și chiar poate toate și face fapte pentru care, cine nu are dragoste, se ostenește în zadar.

Dragostea nici în somn nu doarme, ci veghează. Nici o muncă nu o obosește, nici o legătură nu o strânge, nici o frică nu o tulbură, ci ca o văpaie vie, ca o făclie aprinsă, se înalță spre cer și-și deschide drum sigur prin toate greutățile. Cine are dragoste, pricepe ce înseamnă dragostea. Dorul aprins al sufletului care iubește, se înalță până la Dumnezeu ca un strigăt tare. Dumnezeul meu, dragostea mea! Tu ești în totul al meu și eu sunt în totul al Tău!

Lărgește-mi Doamne inima, și-o umple de dragoste, pentru ca lăuntrul meu să guste cât este de dulce a iubi și cât este de plăcut a mă topi și a înnota în dragostea Ta! Dragostea să mă ridice și să mă înalțe mai pe sus de mine prin înflăcăratele ei răpiri. Aș vrea să cânt cântecul iubirii, să-Ți urmez Ție, Prea-Iubitul meu, în cele înalte, și, lăudând numele Tău și săltând de bucurie, sufletul să mi se topească de dragoste. Aș vrea să Te iubesc pe Tine mai mult decât pe mine și pe mine să nu mă iubesc decât pentru Tine; și să iubesc în Tine pe toți cei ce Te iubesc cu adevărat, așa cum poruncește legea iubirii care strălucește din Tine.

Dragostea este sprintenă, sinceră, evlavioasă, plăcută, veselă, tare, credincioasă, înțeleaptă, generoasă, curajoasă, nu caută ale sale; căci îndată ce cineva caută folosul său, a căzut din dragoste. Dragostea este prevăzătoare, smerită, dreaptă; ea nu e molatică, nu e ușuratică, nici nu umblă după deșertăciuni; ci este trează, curată, statornică, pașnică, având mereu ochiul deschis asupra tuturor simțurilor. Dragostea este ascultătoare și supusă celor mai mari, iar în ochii săi este neînsemnată și netrebnică. Închinată în totul lui Dumnezeu și întodeauna recunoscătoare, ea nu încetează să-și pună toată credința și nădejdea în Dumnezeu, chiar atunci când i se pare că este părăsită de El; căci, trăind în iubire, nu se poate să nu ai și durere.

Cine nu este gata să sufere orice, și să se lase în totul în voia Prea Iubitului său, nu știe ce înseamnă a iubi. Cine iubește, trebuie să îmbrățișeze cu bucurie, pentru Prea-Iubitul său, toate greutățile și amărăciunile și orice ar veni peste el; nimic nu trebuie să-l despartă de El.

Sursa: „Urmând pe Hristos” de Thomas A. Kempis, Tipografia Miron Neagu – Sighișoara, 1944

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here