Iubite-Te-voi, Măicuță sfântă!

0
211

Măicuță sfântă, de iubire pentru Tine, inima mi-e plină, plină.
Măicuță dragă, din iubire pentru Tine, inima mea dulce suspină
Un nesfârşit, adânc şi frumos cântec celest: de dragoste, duios și cald.
Măicuța Domnului, în iubirea Ta nemărginită, întreaga ființă-mi scald.

Iubite-Te-voi, Măicuță cerească, pentru iubirea Ta necondiționată, infinită!
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru iubirea Ta caldă și dulce – iubire neprețuită –
Iubire care pentru mine valorează cât tot aurul și toate nestematele din lume,
Iubire pe care în cuvinte, îndeajuns n-o pot cuprinde, n-o pot spune.

Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru mijlocirea ta sfântă la Tronul Sfintei Treimi.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru ajutorul Tău grabnic în încercările acestei lumi.
Pentru ajutorul Tău, care-mi dă forța să merg cu demnitate, înainte, pe drumul vieții,
Care mă ajută să am credinţă neîndoielnică, răbdare și nădejde multă, pe Calea Crucii.

Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că îmi dai curaj și îndrăzneala cea bună, către Tine.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că reușești să trezești conștiința adormită din mine.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că Tu ești modelul meu de iubire sfântă, pură, autentică.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că Tu ești modelul meu de nădejde și credință puternică.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că Tu ești modelul meu de smerenie, modestie și simplitate.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că Tu ești modelul meu de curăție, adevăr și sinceritate.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că Tu ești altar sfânt de jertfire şi un munte de răbdare.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că Tu eşti a lumii bolnave de necredinţă – tămăduitoare.

Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru îmbrățișările Tale calde și iubitoare – îmbrăţişări ocrotitoare.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că mă ajuți să văd viața ca pe un dar preţios şi o binecuvântare.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că îmi trezeşti la viaţă sufletul amorţit de tisteţi apăsătoare.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că îmi despietreşti sufletul cuprins de indiferenţă şi nepăsare.

Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru mulţimea, felurimea, belşugul şi bogăţia tuturor binefacerilor.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că mă înveşmânţi în lumina Sfântului Tău Acoperământ ocrotitor.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru păzirea, sprijinirea şi dăruirea turor celor bune şi de folos.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că îmi sporeşti şi adânceşti iubirea faţă de Fiul Tău – Iisus Hristos.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru gingăşia, duioşia, căldura şi bunătatea sufletului Tău preafumos.

Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că Tu ești mama mea bună, milostivă şi iubitoare din Cer.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că Tu îmi împlineşti grabnic, tot ce în rugăciune-Ţi cer,
Pentru semenii ce mă roagă să mă rog fierbinte pentru ei şi să strig cu îndrăzneală la Tine,
Ca să Te milostivești cu iubire spre ei, aşa cum întotdeauna Te milostiveşti spre mine.

Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru sărutările Tale duioase, cu care-mi mângâi mereu – fruntea,
Pentru binecuvântatele sărutări care mă fac să mă simt cea mai iubită copilă din toată lumea.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că mă lași cu drag, să stau oricând vreau pe genunchii Tăi,
Unde îmi găsesc refugiu, ca o fetiță speriată de nedreptatea oamenilor împietriţi şi răi,
Ca o fetiță ce tânjește cu toată fiinţa ei după multă afecţiune, iubire sinceră și tandrețe,
Ca o fetiță ce tânjește să fie privită cu ochi plini de pace, bunătate, dragoste și blândețe,
Ca o fetiță alintată și obrăznicuță, ce cere cu mărgăritare de lacrimi în ochii inimii, iertare
Pentru toate năzbâtiile și greșelile ei, care adeseori au pricinuit celor din jur, multă întristare.
Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că, eu cu sinceritatea şi curajul unui copil, Ţie mă rog aşa:

Mama mea, nădejdea mea, apără-mă de răutatea mea şi a celor ce nu mă iubesc și-mi vor răul.
Maica mea cea bună, iubește-mă, Te rog, iubește-mă, deși nu merit şi umple-mi în suflet, tot golul,
Tot golul de iubire, bunătate, blândeţe, rugăciune, tot golul provocat de lipsa virtuţilor creştine.
Măicuţa mea dragă, iubește-mă, Te rog, și-mi înveșmântează sufletul în mantia luminii divine.

Maica mea bună, acoperă-mă cu Sfânt Acoperământul Tău, ca să însetez de apa vie a credinței –
Apa iubirii, nădejdii, bucuriei – şi înaripează-mi, Te rog, sufletul, cu aripile răbdării şi speranței.
Nu mă lăsa să mă împotmolesc în mâlul patimilor mele, curățește-mi, Te rog, inima de toți spinii
Greşelilor, păcatelor şi patimilor mele, ca să devină o grădină împodobită cu florile virtuții
Şi, Fiul Tău iubit – Mântuitorul Iisus Hristos – să-mi fie Oaspete drag și permanent al inimii.
Ajută-mă să mă dăruiesc Lui, cu întreaga mea ființă şi să trăiesc în Spațiul luminos al Învierii.

Măicuță Sfântă, nu-i așa că, Tu mă iubești și mă ții în fiecare clipă, în brațele Tale iubitoare?
Măicuță Sfântă, nu-i așa că, Tu mă iubești şi eu mă pot cuibări mereu la ale Tale sfinte picioare
Când mă simt tristă, deznădăjduită, nedreptățită, umilită, batjocorită de semeni din jurul meu,
Când mă simt prinsă fără scăpare în capcana vrăşmaşului diavol, în capcana întunecatulu rău?

Măicuţă sfântă, Te rog, ajută-mă cu rugăciunile Tale sfinte, să răzbat prin hățișurile vieții
Şi să am puterea şi curajul să lupt pentru a înlătura orice obstacol greu de pe calea Crucii.
Mamă sfântă, sunt îndrăzneață cu cererile mele, nu-i așa? Da, dar simt că Tu, mult mă iubești
Şi nu te superi pe mine dacă strig la Tine când am nevoie de ajutorul Tău, ci cred că mă înţelegi.
Cred cu tărie, că Te-ai supăra mai mult, dacă nu aș face-o, fiindcă așa aș arăta că nu am încredere
Că, ești grabnică ajutătoare şi Măicuţa mea iubitoare, ce-mi alini necondiţionat orice durere.

Iubite-Te-voi, Măicuță, pentru că Tu ești strălucitorul meu soare sufletesc.
Iubite-Te-voi, Preasfântă Măicuță, pentru că eşti darul meu dumnezeiesc.
E minunat sentimentul pe care-l trăieşti când eşti iubit/ă şi ocrotit/ă de Măicuța Domnului!
E sentiment înălţător, e sentiment ce îmbată cu vinul dulce al iubirii divine, inima omului!
Măicuţă sfântă, inima mea este mereu îmbătată de licoarea ameţitoare a dragostei Tale.
Măcuţă sfântă, Iubirea Ta este aerul, apa şi hrana nădejdii mele şi pentru viaţa mea vitale!

Măicuţă sfântă, TE IUBESC, TE IUBESC, TE IUBESC, PÂNĂ LA PLUS INFINIT TE IUBESC!

Cristina Toma