La ce oră trebuie să mergi la biserică

0
377

Potrivit este să mergi la biserică de la începutul sluj­bei Utreniei. Dar dacă îţi este greu să faci aceasta, atunci neapărat să fii la biserică de la începutul Dumnezeieştii Liturghii. Odată ce a sunat clopotul a treia oară, trebuie să fii deja în biserică (n.trad. – la greci, se trage clopotul la slujba de dimineaţă astfel: prima dată, înainte de a în­cepe Utrenia, a doua oară, la mărimurile Născătoarei de Dumnezeu de la Utrenie, când se cântă, cu stihuri, Ceea ce eşti mai cinstită…, iar a treia oară când începe Doxologia Mare, după ea urmând Sfânta Liturghie).

Astfel vei par­ticipa la Taina Sfintei Euharistii de la început. Iar înce­putul Dumnezeieştii Liturghii este imediat după Doxologia Mare, când preotul rosteşte cu glas înalt: Binecu­vântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh…

Şi trebuie să rămâi în biserică până când vei auzi apolisul slujbei şi cuvintele preotului: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi!

Este o mare greşeală să meargă cineva la biserică la mijlocul Sfintei Liturghii şi să plece înainte ca aceasta să se încheie. Şi această obiş­nuinţă rea o au unii creştini. Însă aceştia sunt oameni care vin formal la biserică, fără să participe în mod conştient la Dumnezeiasca Liturghie. Se plictisesc să stea mult timp în biserică, pentru că nu au fost niciodată interesaţi să afle sensul cultului divin şi de aceea nu înţeleg nimic din tot ceea ce se întâmplă în biserică.

Frate, tu să te duci însă devreme la biserică. Participă aşa cum se cuvine la sfintele slujbe. Să asculţi pericopa apostolică şi cea evanghelică. Să te rogi prin intermediul rugăciunilor Dumnezeieştii Liturghii. Şi să se unească sufletul tău cu Dumnezeu.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017