La mâncare să te asemeni păsării

0
113
La mâncare să te asemeni păsării
La mâncare să te asemeni păsării

La mâncare să te asemeni păsării

Să mănânci atât cât îţi trebuie ca să-ţi întă­reşti trupul pentru a avea putere în lucrarea lui Dumnezeu, iar ce este mai mult decât atât să le­pezi ca pe un lucru de prisos.

Cel mai mult să te străduieşti pentru lucrarea lui Dumnezeu, pen­tru îndreptarea sufletului, care rămâne cu tine în veci, fiindcă trupul se strică şi poftele lui pier re­pede, pe când sufletul rămâne în veci. Cel ce sea­mănă în trupul său va culege din trup stricăciune, iar cel ce seamănă în duh va culege din duh viaţă veşni­că, spune Apostolul (Gal. 6, 8).

La mâncare să te asemeni păsării

Nu te lăcomi la dulceţile trecătoare şi nu fi ca oamenii aleşi de judecătorul Ghedeon pentru război, pe care Dumnezeu a poruncit acestuia să-i pună la încercare prin băutul apei, dar întrucât erau fără chibzuinţă, ca nişte dobitoace necu­vântătoare, au băut aplecându-se pe genunchi, ca nişte lacomi şi neiscusiţi în vitejia ostăşească (v. Jud. 7, 6).

La mâncare şi băutură să te asemeni păsării: aceasta, ori de câte ori ciuguleşte, cu temere se uită în toate părţile şi dacă vede ceva zboară în­dată în sus, drept care e şi prinsă cu greutate de vânători.

Nu te lăcomi

Aşa să fii şi tu: totdeauna să te uiţi în toate părţile şi să nu fii vreodată nepăsător în viaţa ta, căci eşti înconjurat şi tu de vânători din toate părţile, eşti înconjurat de păienjeniş, eşti înconjurat de curse. Ia seama să nu cazi în ele, ca să nu fii prins – căci dacă vei fi prins nu fără os­teneală vei scăpa, nu fără osteneală te vei izbăvi de greutate şi amărăciune.

Nu fi asemenea muştei şi furnicii, care pentru puţină dulceaţă de miere îşi pierd toată mişca­rea slobodă, sau porcilor, care deşi sunt alungaţi adesea cu multe bătăi de la verdeţurile din grădină se întorc fără să-şi amintească de pătimiri. Nu fi atât de nechibzuit, nu te lăsa robit de vreo dulceaţă a lumii acesteia.

Să ai stă­pânire

Adu-ţi aminte că pen­tru foarte puţină vreme ţi s-a dat aceasta: mai bi­ne să fii slobod decât robit, mai bine să ai stă­pânire asupră-ţi decât să fii legat. Să fii rob, din toată inima, numai lui Dumnezeu, nu poftei dobitoceşti şi stricăcioase, şi vei avea chezăşie de nădejde a mântuirii tale.

Citește și:

Epistole pastorale: Necumpătarea

„Cumpătarea este o virtute de mare valoare morală”

Meniul de Revelion – Voia bună colorează sărbătoarea

Sfântul Dimitrie al Rostovului, Sfaturi alese pentru viața duhovnicească, trad. din lb. rusă de Adrian Tănăsescu – Vlas, Editura Sophia, București, 2015