Lucraţi până aveţi lumină. Lumina cea de dimineaţă!

0
135

tinereteaLucraţi până aveţi lumină, mai cu seamă lumina cea de dimineaţă! Aproape că nu suntem în stare să-i convingem pe tineri cât de preţioşi sunt anii lor. Uneori, bătrânii se văi­căresc inutil despre tinereţea lor irosită, sau, terorizaţi de amintiri tulburătoare, încearcă să uite trecutul, pentru a-şi trăi restul zilelor în linişte, fără să se gândească la imensul folos pe care îndelungata lor experienţă l-ar putea aduce ti­neretului, care mai calcă uneori pe alături. Ar trebui să-i prevenim pe tinerii noştri prieteni, să-i convingem ce ma­re importanţă au anii tineri pentru tot restul vieţii. Fiind­că fericirea lor, locul în societate, liniştea sufletească, viaţa vremelnică ş iviaţa veşnică, toate depind de aspiraţiile din anii tinereţii.Aşa cum zorile dimineţii poartă în ele ceva so­lemn, asemenea şi anii tinereţii, dăruiţi cu atâta forţe proas­pete, trebuie să decurgă cu conştiinţa profundă şi solemnă a începutului de viaţă.

Nu uitaţi că, în fiecare zi, poate să vi se decidă, fară în­toarcere, soarta! Fiecare zi conţine un germen al viitorului. Ceea ce vi se va întâmpla mai departe în viaţă depinde de anii voştri tineri, când se pun temeliile vieţii. De aceea, nu lăsaţi să treacă nici o zi fară să lucraţi asupra voastră înşivă; încercaţi să vă faceţi o analiză, să stați de vorbă cu sufletul vostru, străduindu-vă, încă din anii tinereţii, să vă stârpiţi răul din suflet, având mereu în faţă un ideal înalt, către care toţi trebuie să tindem.

Păziţi cu sfinţenie nepreţuitul dar al tinereţii, cunoscând că el este comoara care v-a fost încredinţată! Nu irosiţi tim­pul fară rost, nu scăpaţi nici o ocazie, fiindcă nu se va mai întoarce niciodată; folosiţi-vă anii tinereţii, în care puteţi fa­ce atâtea lucruri pentru voi înşivă şi pentru semenii voştri!

Extras din Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu

 Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here