Lucrul cel mai scump din lume

0
169
Lucrul cel mai scump din lume
Lucrul cel mai scump din lume

Lacrima – lucrul cel mai scump din lume

O veche legendă spune că Dumnezeu a zis unuia din îngerii Săi: „Mergi pe pă­mânt şi adu-Mi lucrul cel mai scump din lume!”

Îngerul a zburat pe pământ şi a străbătut munţi şi văi, mări şi râuri, în căutarea lucrului celui mai scump din lume. În sfârşit, după câţiva ani îngerul a ajuns pe un câmp de bătălie şi a zărit un viteaz ostaş murind din pricina rănilor primite pe când îşi apăra ţara. Îngerul a luat o picătură de sânge, a dus-o la scaunul lui Dumnezei şi a spus: „Doamne, negreşit acesta e lucrul cel mai scump din lume”. Dumnezeu i-a spus: „Cu adevărat, îngere, scump este înaintea ochilor Mei, dar nu acesta este lucrul cel mai scump din lume”.

După ce a umblat mulţi ani

Astfel că îngerul s-a întors pe pământ şi, după ce a umblat mulţi ani, a ajuns la un spital unde o soră zăcea aşteptând să moară de o boală cumplită de care se molipsi îngrijindu-i pe alţii.

Când ultima suflare a ieşit din trupul ei fără de viaţă, îngerul a prins-o şi a dus-o la scaunul judecăţii, zicând: „Doamne Dumnezeule, negreşit acestta este lucrul cel mai scump din lume”. Dumnezeu a zâmbit îngerului şi a zis: „ adevărat, îngere, jertfa pentru alţii este foarte scumpă înaintea ochilor Mei, dar nu acesta este lucrul cel mai scump din lume”.

Lacrima – lucrul cel mai scump din lume

Îngerul s-a întors pe pământ şi a umblat încă şi mai mulţi ani. S-a întâmplat ca într-o zi îngerul să zărească un om cumplit la înfăţişare, călărind printr-o pădure întunecoasă. Se ducea la coliba duşmanului său ca să-l nimicească.

Apropiindu-se de casa duşmanului, ferestrele erau luminate iar membrii familiei, negândindu-se la nimic rău, îşi vedeau de treburile lor. Răufăcătorul s-a apropiat şi a privit pe fereastră.

Şi-a amintit de copilăria sa

A văzut-o pe soţie cum punea copilul în pat şi îl învăţa să se roage, spunându-i să mulţumească lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Lui. Privind scena, răufăcătorul a uitat pentru ce venise. Şi-a amintit de copilăria sa – cum mama sa îl punea în pat şi îl învăţa să se roage lui Dumnezeu.

Inima i s-a înmuiat şi o lacrimă s-a scurs pe obraz. Îngerul a prins lacrima şi a zburat la Dumnezeu, zicând: „Doamne, negreşit acesta este lucrul cel mai scump din lume – lacrima de pocăinţă”.

Dumnezeu a surâs către înger şi a zis: „Cu-adevărat, îngere, Mi-ai adus lucrul cel mai scump din lume – lacrima de pocăinţă, care deschide porţile cerului’’.

Alte povești pentru suflet AICI

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris