Luptătorul de pe cale

0
107

Luptătorul

Acela ce atacă cel mai mult cucerește cel mai pu‏țin. Acela ce se împotrivește cel mai puț‏in este cel mai pu‏țin atacat.

Acela ce este aprig și însetat de slavă și bogăt‏ie cel mai mult atacă lumea aceasta, pentru care și cucerește doar valorile cele mai mici ale ei, pierzându-și propria valoare.

Omul smerit nu este precum luptătorul; el se împotrivește cel mai puț‏in, pentru care este și cel mai puț‏in atacat.

Natura nu iubește vrajbele între oameni și îi pedepsește cu molime și foamete.

Luptătorul de pe cale are ca vrăjmași nu numai oamenii, ci și natura. Și dacă săgeata venită din tufiș nu-l nimerește, o va face fulgerul din cer.

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009