Mai înainte de Spovedanie cercetează-ţi conştiinţa

0
80

Pentru a face o Spovedanie bună trebuie mai îna­inte îna­inte să te cercetezi bine pe tine însuţi, ca să vezi care sunt toate greşelile tale. Cei care se duc la Taina Spoveda­niei fără nicio pregătire nu fac bine. Aşază-te singur într-un loc liniştit, roagă-te câteva minute ca să te lumineze Dumnezeu, ia o hârtie şi ceva de scris şi începe să îţi cercetezi cu sinceritate, una după alta, faptele, cuvintele, gândurile, sentimentele tale, toată lumea ta interioa­ră. Ca să te ajut, îţi enumăr câteva păcate. O listă mai amănunţită a păcatelor poţi să găseşti în cartea mea: Şi Eu vă voi odihni pe voi.

Nu cumva ai împotriva cuiva: ură, dorinţă de răzbu­nare, suspiciune, gelozie, resentimente, invidie, răutate? Nu cumva te mânii repede şi înjuri şi loveşti şi îl răneşti pe aproapele tău? Nu cumva înlăuntrul tău există ego­ism, ostentaţie, slavă deşartă, trufie, vanitate, încăpăţâ­nare? Nu cumva spui minciuni, cuvinte urâte, calomnii?

Nu cumva îţi place să judeci pe alţii şi să bârfeşti, să calomniezi, să răspândeşti zvonuri false împotriva vreu­nui semen al tău, să arunci cuvinte viclene pentru ca alţii să se certe, nu cumva te lauzi, dai pe altul satanei, înjuri de cele sfinte, blestemi?

Nu cumva ţi-ai pierdut cinstea conjugală şi ţi-ai înti­nat Cununia? Nu cumva ţi-ai întinat trupul cu fapte ne­cuviincioase şi ai încălcat porunca lui Dumnezeu despre castitate? Nu cumva îţi laşi mintea să zboare şi nu alungi gândurile rele pe care satana ţi le pune în ea? Nu cumva îţi fug ochii după obiecte şi imagini care îţi stârnesc sim­ţurile inferioare şi te provoacă să încalci poruncile lui Dumnezeu despre curăţia morală?

Nu cumva la locul tău de muncă nu eşti cinstit şi sin­cer, ci meschin şi nedrept? Nu cumva ai furat puţin sau mai mult sau ai prejudiciat pe aproapele tău sau statul? Nu cumva îţi risipeşti timpul cu distracţii păcătoase şi cu vorbării fără sens? Nu cumva joci cărţi? Nu cumva sminteşti pe alţii prin îmbrăcămintea, prin comportarea ta şi prin cuvintele tale lipsite de judecată? Nu cumva eşti mânat de interese, zgârcit, lacom, pătimaş după bani și după avere? Nu cumva trăieşti indiferent din punct de vedere religios? Mergi la biserică în fiecare duminică?

Te rogi acasă dimineaţa şi seara? Citeşti cu atenţie cărţi religioase? Te spovedeşti în mod regulat? Te îm­părtăşeşti cu Preacuratele Taine? Te foloseşti de prile­jurile duhovniceşti pentru luminarea sufletului tău şi pentru înaintarea în viaţa duhovnicească? Nu cumva, fără să ai vreo boală trupească, dispreţuieşti posturile?

Vii în ajutorul săracilor şi a celor care au nevoie de tine? Eşti milostiv şi iubitor de oameni? Eşti lipsit de vi­clenie, simplu, cinstit, nevinovat, nerăutăcios, îngădu­itor cu cei care greşesc, corect în împlinirea îndatoririlor tale, sincer în intenţii, neprihănit în imbolduri interioare? Ai o credinţă vie în Dumnezeu, răbdare în necazurile si încercările vieţii, încredere în Pronia iubitoare a Tatălui nostru ceresc, râvnă sfântă pentru mântuirea sufletului tău? Eşti un soţ bun, un tată iubitor cu copiii tăi, cum­pătat la cheltuieli, gospodar în casa ta?

Nu cumva citeşti reviste indecente şi le aduci acasă şi te fad cauzator de decădere sufletească a familiei tale?

Îţi creşti copiii în legea lui Dumnezeu sau ai grijă numai de umplerea minţii lor cu cunoştinţe şi neglijezi edu­carea caracterului lor? Nu cumva urmezi ceea ce este la modă şi te îmbraci indecent?

Ai o credinţă sinceră sau una falsă şi superficială? Eşti un model de viaţă virtuoasă pentru familia ta sau nu cumva te fad cauzator al hulirii lui Dumnezeu prin via­ţa ta dezordonată? Nu cumva mergi la ghicitoare în cărţi, la medium, la ghicitoare în cafea, la astrologi, la vrăjitori, la prezicători? Nu cumva crezi în superstiţii?

Nu cumva te îmbeţi şi faci şi alte excese? Nu cum­va eşti leneş şi trândav? Nu cumva eşti supărăcios, obraz­nic, nepoliticos, linguşitor, brutal în manifestări, pala­vragiu, ipocrit, însetat de glorie şi iubitor de putere? Nu cumva ai făcut jurăminte false sau juri fără un motiv serios?

Aşadar, frate, cercetează-ţi viaţa, având ca şi criteriu legea lui Dumnezeu. Vezi unde ai greşit. Pocăieşte-te şi întristează-te pentru că prin păcatele tale L-ai jignit pe Dumnezeu. Şi du-te la părintele tău duhovnic. Nu amâna nici o clipă. Amânarea înseamnă moarte.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017