Mănăstirea Horaiţa

0
301

manastirea-horaita-Mănăstirea Horaiţa

Mănăstirea Horaiţa este aşezată la altitudinea de 600 de metri, nu departe de poalele muntelui Horaiciorul – 1.076 de metri, lângă versantul răsăritean al munţilor Stânişoarei din Carpaţii Orientali. Mănăstirea – iniţial, numai biserica de mir.

 

A luat fiinţă acum mai bine de cinci veacuri.

Mănăstirea Horaiţa a fost ridicată de călugării care, doritori de retragere, pusniceau răzleţi prin poienile din preajmă. Dovada acestui fapt stau astăzi toponime că “Poiana lui Calinic”, “Poiana lui Iov”, “Poiana lui Silvestru”, locuri ce pot fi uşor identificate în preajma mănăstirii.

 

Mănăstirea Horaiţa – o catapeteasmă unică în ţară.

manastirea-horaita2Impresionantă este catapeteasma bisericii, lucrată la Viena. Alte surse ne informează că aceasta ar fi fost realizată cu puţin timp înainte de anul sfinţirii bisericii (1867) de către unii sculptori în lemn din apropiere. Sculptură în sine releva ultima supravieţuire a barocului, familiar majorităţii catapetesmelor româneşti din a doua jumătate a secolului XIX. În structura ei se afla, probabil, trei tipuri de lemn: tei, păr şi tuia.

Catapeteasma este unicată în ţară, probabil şi în lume, în primul rând datorită aşezării amvonului – deasupra uşilor împărăteşti – amvon care, în tradiţia Bisericii, îşi are locul în partea de Nord şi nu în Est, cum se află aici. În al doilea rând datorită dispunerii neconforme cu tradiţia ortodoxă a doua registre.

Registrul sfinţilor apostoli, de-a lungul unui bandou semicircular ce are în centru icoana Deisis, şi registrul profeţilor Vechiului Testament, în 14 medalioane intercalate în două vrejuri de vită de vie din lemn sculptat, aurit, ce se ridică de la extremităţile catapetesmei până deasupra amvonului. Aceste registre sunt dispuse pe orizontală la majoritatea catapetesmelor din bisericile ortodoxe.

Mănăstirea Horaiţa – icoana Maicii Domnului “Izbăvitoare de secetă”.

manastirea-horaita3Odorul cel mai de preţ al mănăstirii este icoana Maicii Domnului “Izbăvitoare de secetă” – făcătoare de minuni. Distinsă ca valoare artistică, realizată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, ea provine din vechea biserica de lemn a Horaiţei. Îmbrăcămintea în argint a icoanei a fost realizată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Numele icoanei “Izbăvitoare de secetă” provine de la numeroasele minuni pe care “Maica Domnului de la Horaiţa” le-a făcut, în vreme de secetă, în timpul procesiunilor prin comunele sau satele afectate de lipsa apei.

Mănăstirea Horaiţa – un port de linişte în marea agitată a vieţii.

manastirea-horaita4Departe de zgomotul lumii, atât la mănăstirea Horaiţa, cât şi la Schitul Horaicioara, se continua tradiţia vrednicilor înaintaşi de a împleti armonios rugăciunea, muncă, ascultarea şi isihasmul. În acest loc binecuvântat de Dumnezeu, pelerinul dornic de linişte se poate bucura şi de cuvântul cel folositor pentru viaţa duhovnicească.

În spiritul ospitalităţii proverbiale a românilor, obştea de la Horaiţa oferă pelerinilor veniţi din toate colţurile ţării cazare şi masă. Vreme de una, două sau chiar trei zile te poţi bucura fără griji de pacea duhovnicească şi liniştea pădurii.

Sursa crestinortodox.ro

 

V-ar putea interesa şi aceste articole