Momente de referință din istoria universală – Moartea exploratorului italian Marco Polo

0
176

marco-polo

În urma unei bătălii pe mare dintre Veneţia şi Genova, că­pitanul unei galere, Marco Polo, un nobil din oraşul la­gunelor în vârstă de 44 de uni, cade prizonier la genovezi.

În timpul prizonieratului, Marco Polo a fost obligat să scrie un jurnal despre descoperirile şi aventurile care l-au tăcut ce­lebru în toată Europa. El a dictat jurnalul său de călăto­rie scribului Rustigliclo din Pisa în limba franceză. In cu­prinsul acestuia sunt descrise lungile călătorii întreprinse împreună cu tatăl său Niccolo şi unchiul Maffeio între anii 1271 şi 1295.

Această lucrare a constituit începutul istoriei moderne a descoperirii Asiei. Marco Polo era vestit pentru avuţia familiei sale. Era cunoscut pentru faptul că exa­gera şi „înfrumuseţa” istorisi­rile sale când vorbea de grandorile şi bogăţiile ţărilor vizitate. Adeseori, el adauga câte­va zerouri, fiind  supranumit „Messer Millione”.

Pentru prima oară însă, el a vizitat cu conştiinciozitate şi spirit cri­tic popoarele şi regatele din Orientul îndepărtat. Călătoria sa l-a purtat în Mongolia, la conducătorul tătaro-mongolilor Kubilai. Acesta le-a cerut veneţienilor intermedierea cu papa, rugându-i totodată să trimită în zonă misionari creştini.

Tânărul Marco a de­venit protejatul lui Kubilai. El a străbătut toate provinciile Chinei în serviciul coroanei imperiale în calitate de pre­fect şi administrator. La acea vreme întreaga Chină se afla sub stăpânire mongolă.

Toate minunăţiile şi curiozităţile pe care le-a întâlnit Marco Polo la curtea din Pekin, de-a lun­gul Marelui Zid Chinezesc, până în oraşele din sud şi în călătoria sa aventuroasă spre casă, după o absenţă de 24 de ani, prin Indochina, Sumaira, Ceylon şi Orientul Apropiat, au fost atât de uimitoare încât europenii n-au putut da creza­re iniţial jurnalului său de că­lătorie.

La 8 ianuarie 1324 marele descoperitor moare la Veneţia.

“1000 de ani. Momente de referință din istoria universală”, Editura Aquila