Mărgăritare

0
89

Purtarea Crucii- margaritare

Lasă-te răstignit şi nu răstigni. Lasă-te nedreptăţit şi nu nedreptăţi. Lasă-te bârfit şi nu bârfi. Fii blând şi nu fii zelos în rău…

Veseleşte-te cu cei ce se veselesc şi plângi cu cei ce plâng, căci acesta este semnul curăţiei. Fii bolnav cu cei bolnavi. Fii prieten cu toţi oamenii, dar fii singur în cugetul tău. Fii părtaş la pătimirea tuturor, dar cu trupul tău fii departe de toate. Nu mustra pe cineva şi nu osândi nici chiar pe cei foarte răi în vieţuirea lor.

Întinde haina ta peste cel ce a greşit şi acoperă-l; şi dacă nu poţi lua asupra ta greşelile lui şi nu poţi primi şi cercetarea lui şi ruşinea în locul lui, rabdă-l măcar şi nu-l ruşina…

De nu te linişteşti cu inima, linişteşte-te măcar cu limba. Şi dacă nu poţi pune rânduiala în gânduri, pune rânduiala măcar în simţuri. Şi de nu eşti singur în cugetul tău, fii singur măcar cu trupul tău. Şi de nu poţi lucra cu trupul tău în pază, întristează-te măcar în cugetul tău. Şi de nu poţi sta la priveghere, priveghează măcar şezând pe patul tău sau chiar întins pe el. Şi de nu poţi posti până seara, posteşte măcar să nu te saturi.

De nu eşti curat cu inima ta, fii măcar curat cu trupul tău.

De nu plângi în inima ta, îmbracă-ţi în jale măcar faţă ta.

De nu poţi milui, vorbeşte măcar cu cel ce are nevoie de ajutor.

De nu eşti făcător de pace, fii măcar iubitor de îmbunare.

De nu te poţi strădui, fă-te măcar în cuget netrândăv.

De nu eşti tu biruitor asupra păcatului tău, măcar să nu te mândreşti faţă de cei vinovaţi.

De nu izbuteşti să închizi gura celui ce bârfeşte pe cel de lângă tine, măcar nu te fă părtaş cu bârfitorul.

Iată, frate, îndemnul meu: mila să-ţi sporească în suflet până când vei simţi în inima ta aceeaşi milă pe care Dumnezeu o are faţă de lume!

 

Redacţia Jurnal Spiritual