Mărturii scripturistice despre post

2
128

postVechiul Testament:

Ieşire 34,28: „Moise a stat acolo la Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; şi nici pâine n-a mâncat, nici apă n-a băut. Şi a scris Moise pe table cuvintele legământului: cele zece porunci”.

Deuteronom 9,18: „Apoi am îngenunchiat a doua oară înaintea Domnului, ca şi întâia oară, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine şi fără să beau apă; m-am rugat pentru păcatele voastre cu care aţi greşit voi, făcând rău înaintea ochilor Domnului Dumnezeului vostru şi mâniindu-L”.

I Regi 7,6: „Şi s-au adunat la Miţpa şi au scos apă, şi au turnat înaintea Domnului şi au postit în ziua aceea, zicând: “Greşit-am înaintea Domnului!” Şi a judecat Samuel pe fiii lui Israel în Miţpa”.

Ioil 2, 15: „Sunaţi din trâmbiţă în Sion, gătiţi postiri sfinte, prăznuiţi sărbătoarea cea pentru toţi!”

Daniel 10,2-3: „În vremea aceea, eu, Daniel, am petrecut trei săptămâni de zile în jale. Pâine bună n-am mâncat, carne şi vin n-am pus în gura mea şi cu miresme nu m-am uns, până ce nu s-au împlinit trei săptămâni de zile”.

Isaia capitolul 58 – postul bineplăcut lui Dumnezeu.

Noul Testament:

Matei 4,1-2: Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul. Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit”.

Matei 6,16-18: „Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală. Ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie”.

Matei 17,28: „Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post”.

Matei 9, 15: „Şi Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti”.

Faptele Apostolilor 13,3: „Atunci, postind şi rugându-se, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece”.

Faptele Apostolilor 14,23: „Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră”.

II. Corinteni 6,4-5 „Ci în toate înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţă, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi”.

Jurnal Spiritual

2 COMENTARII

  1. Aveți dreptate. Exemple grăitoare oferă Mântuitorul Iisus Hristos, Ioan Botezătorul… O zi minunată!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here