Mărul… Părintelui

0
96

Pr. Simion Radu era cunoscut şi pentru, să îi zicem, buna chivernisite a lucrurilor şi bunurilor dăruite de Dumnezeu spre traiul de zi cu zi (că nu e frumos să îi spunem zgârcenie!).

Şi, cum locuia la casă, iar pe lângă orice gospodărie care se respectă întotdeauna e câte ceva de făcut, sfinţia sa fiind extrem de ocupat cu cele cereşti, mai invita din când în când câte un student să comită câte o faptă bună, ajutându-l la cele gospodăreşti.

Astfel se face că studentul Alexa, râvnitoriu la cele sfinte, însă nu la fel de nevoitor la cele şcolăreşti, ajunge într-o dimineaţă la Părintele Radu să-i sape grădina. Orele trec cu anevoie, muncă din belşug, Părintele din când în când cu câte un Doamne ajută, iar Alexa al nostru resimţind tot mai stânjenitor cum stomacul se revoltă, tânjind măcar la o bucată de pânie.

Trece prânzul, după-amiaza nemiloasă se abate — cu greu, foarte greu, ce-i drept – asupra pomenirii tuturor sfinţilor şi nesfinţilor din calendarele studentului Alexa şi, fară tăgadă, asupra Părintelui Simion în mod special, până când, spre seară, apară şi Părintele. Cu un măr…

– Domnule student, ia uite ce avem aici… Alexa al nostru, salivând ca un ogar care
nu a văzut mâncare şi apă de la lăsatului sec de os, mai să se arunce asupra mărului!

Doar că Părintele, de o cordialitate exemplară, ţine să facă o epocală precizare:

– Domnule student, îl împărţim în două…

“200 întâmplări nostime din viaţa Părinţilor” – Culegere şi adaptare Romeo Petraşciuc. Editura Agnos, 2015