Maxime patristice

0
105
Carte

89. Citirea oricărei cărţi din Scriptura cea de Dumnezeu insuflată este pentru cei cu luare-aminte cunoaştere a dreptei credinţe; dar Scriptura Sfântă a Evangheliilor este covârşirea celor mai înalte învăţături, căci cuvintele din Evanghelii sunt poruncile Preaînaltului împărat. De aceea şi înfricoşătoare pedeapsă ameninţă pe cei ce nu păzesc cu deosebită grijă cele spuse de El. [26, 1]
90. Să ne îngrijim dar a ne dobândi dumnezeieştile Scripturi, ca să nu poată diavolul să ne rănească de moarte! Să nu adunăm aur, îngropându-l în pământ, ci să ne adunăm cărţi duhovniceşti. Aurul, atunci când se înmulţeşte, unelteşte împotriva stăpânilor lui; cărţile însă, când se înmulţesc, aduc mare folos, celor ce le au. [14, 2]

Cădere

91. Nu-i lucru cumplit să cazi, cumplit lucru e să rămâi jos,  să nu te mai ridici, să nu mai ai voinţă, să fii slăbănog şi să-ţj ascunzi slăbiciunea voii cu gândul deznădejdii. Pe unii ca aceştia îi mustră şi profetul: „Au doară cel ce cade nu se mai ridică
şi cel ce se abate nu se mai întoarce?”. [1, 7]

Căsătorie

92. Căsătoria nu e rea, rău e adulterul, rea e desfrânarea. Căsătoria, însă, e leac ce stârpeşte desfrânarea. Să nu necinstim, dar, căsătoria cu alaiuri drăceşti, ci cei care se căsătoresc acum să facă ceea ce au făcut cei din Cana Galileii! Să aibă pe Hristos în mijlocul lor! [36, 2]
93. Două sunt pricinile pentru care Dumnezeu a lăsat nunta: una, ca să ne ferim de desfrânare, a doua, ca să avem copii. Dintre acestea două, ferirea de desfrâu premerge. Când a intrat în om pofta, a venit pe lume şi căsătoria, ca să curme lipsa de măsură a poftei şi să ne facă să avem numai o femeie. Negreşit, nu căsătoria este pricina naşterii de copii, ci cuvântul lui Dumnezeu care spune: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul”. Martori sunt toţi cei căsătoriţi care nu au copii. Prin urmare, pricina premergătoare a căsătoriei este ferirea de desfrâu, şi mai ales acum, când lumea întreagă s-a umplut de oameni. [36, 3]

Maxime patristice, Sfântul Ioan Gură de Aur, protosinghel Teodosie Paraschiv

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here