Maxime și cugetări despre Iisus Hristos

0
316

Iisus HristosDumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să poată deveni dumnezeu (Sfântul Irineu).

Pentru aceea a venit Hristos în lume, ca să cunoască și să înțeleagă omul cât de mult îl iubește Dumnezeu (Fericitul Augustin).

Pe cât este de sigur că există Dumnezeu, cu aceeași siguranță trebuie să afirmăm că Hristos este Dumnezeu. Pe cât de încredințat sunt eu, despre mine, că nu sunt decât un om, tot atât de sigur sunt că Hristos a fost mai mult decât un om (Napoleon I).

Dacă viața și moartea lui Socrate sunt ale unui filosof, viața și moartea lui Hristos sunt ale unui Dumnezeu (J. J. Rousseau).

Cine-L cunoaște pe Hristos, cunoaște rostul tuturor lucrurilor (Blaise Pascal).

Prin venirea lui Iisus, omul – în primul rând – s-a definit (Ernest Bernea).

Existența lui Hristos este – o recunosc – de la un capăt la celălalt o țesătură misterioasă. Dar acest mister corespunde greutăților care sunt în orice viață omenească. Dacă acest mister nu e admis, lumea devine o enigmă; dacă îl admitem, vom avea o minunată lămurire a istoriei omenești. Omul Acesta e mai mult decât un om, deoarece a reușit să facă din fiecare suflet omenesc o anexă a Sa (Napoleon I).

Iisus Se face ascultător Tatălui, vindecând propria noastră neascultare și devine pentru noi modelul unei ascultări fără de care nu există mântuire (Sfântul Ioan Damaschin).

Iisus ne-a împăcat, prin Sine, cu Tatăl și între noi (Sfântul Maxim Mărturisitorul).

Ceea ce Și-a asumat Hristos, aceea a și vindecat (Dicton patristic).

Iisus este Dumnezeu pe pământ și om în cer (Sfântul Ioan Gură de Aur).

Natura omenească, prin Hristos, s-a înălțat la cer (Sfântul Ioan Gură de Aur).

Iisus e singura revoluție din istoria umanității, este eternitatea care punctează istoria (Petre Țuțea).

Precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia (Sfânta Scriptură).

Dumnezeu și omul – Antologie de cugetări

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here