Maxime şi cugetări patristice bună purtare, bunătatea lui Dumnezeu, bunăvoinţă, bunuri viitoare

0
106

Cu-noi-este-DumnezeuBună purtare

82. Şi fiecare lucru făcut de noi să fie cu multă bună-cuviinţă. Căci zice: „îmbrăcămintea bărbatului şi râsul dinţilor şi umbletul piciorului arată cine este” (Is. Sir. 19, 27). Căci icoana stării sufleteşti este privirea senină a ochilor şi mişcarea măd-larelor arată în special frumuseţea ei. Iar dacă ne plimbăm prin centru, mersul nostru să fie atât de liniştit şi aşezat, încât să-i uimească pe cei cu care ne întâlnim. Dar nici ochii să nu fie curioşi, nici picioarele să nu păşească cu neorânduială, iar limba să grăiască cu pace şi blândeţe. într-un cuvânt, toate cele din afară să exprime frumuseţea lăuntrică a sufletului. Să trăim de acum schimbat si neobişnuit, fiindcă noi si neobişnuite sunt cele se s-au întâmplat cu noi, după cum şi fericitul Pavel arată, zicând: „Dacă cineva este în Hristos, este zidire nouă” [61, 26]

Bunătatea lui Dumnezeu

83. Nici nu putem gândi atâtea câte Dumnezeu Se pregăteşte să ne dea. Să nu te ruşinezi dar, nici să roşeşti să te rogi lui Dumnezeu! Dar, mai bine spus, ruşinează-te de păcate, dar nu-ţi pierde nădejdea, nici nu te depărta de rugăciune; ci apropie-te, chiar de eşti păcătos, ca să te împaci cu Stăpânul tău, ca să-i dai putinţa să-şi arate iubirea Lui de oameni prin iertarea păcatelor tale. Că dacă te temi să te apropii, ai pus, atât cât îţi stă în putinţă, zăgaz bunătăţii Lui, ai oprit dărnicia bunătăţii Lui. [24, 6]

Bunăvoinţă

84. Dumnezeu a rânduit ca să se dea cununile nu după suma izbânzilor săvârşite, ci după buna voire a celor ce le săvârşesc. [49, III]

Bunuri viitoare

85. Pătimirile de aici, de orice fel ar fi ele, se mărginesc la viaţa prezentă, pe când bunurile viitoare se întind în veacuri nesfârşite. Şi pe toate acele bunuri, de care nu ne este nouă dat a grăi, ba chiar nici măcar de a le reprezenta prin cuvânt, Apostolul le-a numit cu un singur cuvânt – „mărirea” -, ceea ce de noi este crezut a fi lucrul cel mai iubit şi mai dorit. [48, 14]

Maxime patristice, Sfântul Ioan Gură de Aur, protosinghel Teodosie Paraschiv

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here