Maxime şi cugetări patristice, Sfântul loan Gură de Aur

0
178

Bărbat

Dacă l-ar fi făcut îndemânatic şi în unele, şi în altele atunci bărbaţii s-ar fi putut uşor lipsi de femei. Şi iarăşi, dacă ar fi lăsat ca femeia să facă treburile grele şi cele mai de folos le-ar fi făcut pe femei peste măsură de mândre. De aceea Dumnezeu nici n-a dat unuia singur săvârşirea tuturor obligaţiilor, ca să nu înjosească pe celălalt şi să pară de prisos, şi nici n-a pus egalitate între bărbat şi femeie, ca nu cumva din pricina acestei egalităţi să se nască iarăşi ceartă şi luptă, femeile ambi-ţionându-se să ceară aceeaşi stare (de întâietate) între bărbat şi femeie; ci, păstrând pentru fiecare locul potrivit lui şi îm¬părţind treburile din viaţa noastră în două, dându-i adică bărbatului pe cele mai grele şi de mai mare trebuinţă, iar femeii, pe cele mai mici şi de mai mică însemnătate, pentru ca bărbatul să fie căutat din pricină că este de neapărată trebuinţă, iar femeia să nu se ridice împotriva bărbatului ei din pricină că ceea ce face ea este de mai mică însemnătate. [38, 4]

Beţie

Beţia seamănă cu somnul morţii, ea aduce boli, dureri de cap, uitare şi este icoana morţii. [49, XXVII]
Vă rog, fugiţi de desfrânare şi de mama acesteia -beţia! [48, 24]
Deci deşteaptă-te, şi toţi spinii aceştia scoate-i din rădăcină; aruncă de la tine beţia, căci de aici îţi vine somnul cel greu şi de sine uitător. Sub numele de beţie eu nu înţeleg numai beţia de vin, ci şi acea îmbătare venită din grijile cele lumeşti. [48, 24]
Beţia şi îmbuibarea, prin tirania patimii, ne leagă mâinile la spate şi ne dau patimii, ca unei cumplite stăpâne, prizonieri şi robi; postul, însă, găsindu-ne legaţi şi înrobiţi, ne dezleagă legăturile, ne scapă de tiranie şi ne readuce la libertatea de mai înainte. [19, 5]
Dar ştiind că rădăcină a tuturor relelor este [lipsa de măsură], s-o ucidem fară înduplecare. Ca dintr-un izvor, asa ţâşnesc din desfătare şi din beţie toate chipurile păcatului; şi ceea ce este pentru foc materia inflamabilă sunt desfătarea şi beţia pentru alunecarea în păcat. Şi după cum abundenţa lemnelor aprinde rnai tare focul şi ridică mai sus flacăra, tot asa îmbrăţişarea des-ratam şi beţiei duce la sporirea focului păcatelor. [62, 3]
Binecuvântare

A nu fi cu răutate sau a nu căuta răzbunare asupra altuia sigur actul unui filosof. Însă a binecuvânta pe cei ce ne prigonesc este actul unui înger. [48, 22]
Biruinţă
Eşti cu adevărat biruitor numai atunci când închizi gura unuia care a adus împotriva ta toate argumentele posibile, pe unul care n-are la îndemână toate argumentele îl poţi birui cu multă uşurinţă. [4, 3]

Biserică
Nimic nu poate sfâşia trupul Bisericii atât de mult ca mândria. [48, 22]

Maxime patristice, Sfântul Ioan Gură de Aur, protosinghel Teodosie Paraschiv

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here