Mesajul de Paști transmis de Preafericitul Părinte Patriarh al Ierusalimului, Theofil al III-lea

0
92

teofil_al_iii-lea_patriarhul_ierusalimuluiCufundată în strălucire și lăudând pe Dumnezeu, astăzi Biserica sărbătorește Învierea glorioasă a Domnului. Aceasta celebrează faptul că Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul nostru întrupat, care a venit pe pământ, a trăit printre oameni și S-a oferit lui Dumnezeu și Tatălui Său pentru  a fi sacrificat prin răstignire pentru păcatele noastre și a fost îngropat în acest nou mormânt, „în care nu mai fusese pus nimeni” ( Ioan 19, 41) și care a înviat din morți.

Adevărat că Hristos a Înviat.  Iadul și moartea nu aveau nici o putere asupra Lui. Satan  credea că este un muritor, care urma să fie înghițit, dar în schimb a întâlnit un Dumnezeu și un om, o singură persoană deplin umană și deplin divină. Omul desăvârșit, Fiul lui Dumnezeu și fiul Fecioarei Maria. Astfel iadul a fost înșelat și amărât așa cum Dumnezeu Tatăl L-a adus pe Fiul Său Cel Întrupat înapoi din morți. Iisus Hristos a frânt cătușele iadului, a fost înviat și a înviat pe pământ, purtând cu Sine natura Sa umană încarnată, oferind lui Adam și întregii omeniri viață.

Hristos Înviat a biruit iadul și moartea. Coborârea Lui Iisus în iad a fost profețită de Ioan Botezătorul. Întunericul și durerea torturilor iadului, El le-a trasnformat în lumina, bucuria și abundență  Paradisului. Pe aceștia i-a primit în Împărăția Sa: „Hristos a stat în faţa celor din iad și i-a chemat la El, înapoi în Rai”.

În această taină a Bibliei, Dumnezeu i-a avut alături pe îngerii Săi: un înger a îndepărtat piatra care a pecetluit Mormântul, un înger a adus această veste fără precedent mironosițelor, care Îl credeau mort și veneau să ungă trupul Domnului cu miresme (Marcu 16, 1). Primind veste de la ele, ucenicii Săi au văzut mormântul gol „Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc” (Ioan 20,7). În timp ce se uitau la mormântul gol și în ciuda viziunii angelice și a veștii Învierii, tristețea, teroarea, mirarea și extazul au cucerit sufletele lor, „Căci încă nu ştiau Scriptura, că Iisus trebuia să învie din morţi” ( Ioan 20,9).

(…)

Când a săvârșit lucrarea pe care o primise de la Tatăl Său „Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit” ( Ioan 17, 4), după ce a fost răstignit și înviat, Iisus S-a înălțat la cer, ducând cu El natura noastră umană primită în timpul Întrupării Sale și S-a așezat de-a dreapta Tatălui.

De acolo El a trimis discipolilor Săi Duhul Sfânt. Conduși de lumina și puterea acestuia cei doisprezece apostoli au continuat să predice adevărul Său în întreaga lume. Ei au devenit astfel instrumente prin care Hristos a întemeiat Biserica Sa în lume. El a fondat Biserica la începutul Împărăției Sale. Biserca, trupul tainic al lui Hristos efectuează pe pământ lucrarea Sa de izbăvire. Biserica învață, sfințește, vindecă, alină durerea, îi hrănește pe cei săraci, eliberează prizonierii, vindecă bolnavii, atenuează și ameliorează durerea umană, prevalează asupra lumii și a morții. La fel cum Domnul Hristos “a suferit aceste lucruri să intre în slava Sa” (Luca 24, 26), așa și Biserica “trebuie să treacă prin multe greutăți pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu” (Fapte, 14, 22).

Iată de ce Biserica se roagă pentru persecutorii săi, menține pacea atunci când este provocată, tolerează când este calomniată, învață cu cuvintele sale, sfințește prin sacramente sale și toarnă ulei și vin pe rănile oamenilor și participă la nevoile lor spirituale fără a le neglija pe cele materiale. Acesta oferă pâinea vieții pentru iertarea păcatelor și viața veșnică, dar oferă, de asemenea, pâinea de zi cu zi celor săraci și lipsiți de cele necesare.

(…)

În Orașul Sfânt din Ierusalim PAȘTI 2015

Theofil al III-lea

Patriarhul Ierusalimului

Traducere Emanuela Popa, Sursa: http://www.jp-newsgate.net/en/2015/04/05/13184

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here